Αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις για ΧΥΤΑ Καρβουναρίου, μονάδα ενέργειας από βιοαέριο Ξηρολόφου και Καλαμά

Από τη Γραμματεία της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου ανακοινώνεται ότι στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 23/08/2012, λήφθηκαν αποφάσεις – γνωμοδοτήσεις για τα εξής...

Από τη Γραμματεία της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου ανακοινώνεται ότι στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 23/08/2012, λήφθηκαν αποφάσεις – γνωμοδοτήσεις για τα εξής θέματα:

Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου, και του ΦΟΔΣΑ Καρβουναρίου, (Ν.Θεσπρωτίας), για την υλοποίηση του έργου:«Συμπληρωματικές εργασίες στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου»: Υποέργο 1: «Κατασκευή οριζόντιου δικτύου συλλογής βιοαερίου στο ΧΥΤΑ 2ης Διαχειριστικής Ενότητας (Καρβουναρίου, Ν.Θεσπρωτίας)» προϋπολογισμού 10.000,00€ και Υποέργο 2: «Συμπληρωματικές εργασίες στον ΧΥΤΑ Καρβουναρίου» προϋπολογισμού 165.000,00€ καθώς και ορισμό μελών, με τους αναπληρωτές τους, από την   Περιφέρεια Ηπείρου, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης των έργων.

Γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργο: ««Ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο ισχύος 0.995 KW η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο με αρ. διανομής 357 στην κτηματική περιοχή αναδασμού 2006 της Τ. Κ. Ξηρολόφου, Δ. Ε. Παραμυθιάς του Δ. Σουλίου Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου»..Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία «Γ. ΚΑΙ Θ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε.».

Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου Π.Ε. Θεσπρωτίας και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση του έργου: «Παρακολούθηση τοξικού φυτοπλαγκτού στις εκβολές Καλαμά» προϋπολογισμού 15.000,00€ , και ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας της Περιφέρεια Ηπείρου, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

In this article

Join the Conversation