Δημοπρασία για εκμίσθωση του Ξενώνα Σουλίου

Σε πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση του Ξενώνα Σουλίου, προχώρα ο Δήμος. To ακίνητο αποτελείται από τον ξενώνα στον 1ο όροφο, συνολικού εμβαδού 102,75...

Σε πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση του Ξενώνα Σουλίου, προχώρα ο Δήμος. To ακίνητο αποτελείται από τον ξενώνα στον 1ο όροφο, συνολικού εμβαδού 102,75 τ.μ ο οποίος αποτελείται από τρία (3) δίκλινα δωμάτια, αποθήκη και ανεξάρτητο WC και από το ισόγειο κατάστημα, συνολικού εμβαδού 102,75 τ.μ , που αποτελείται από κύριο χώρο εστίασης κουζίνα  και WC. Η εκμίσθωση θα γίνει ενιαία, ως σύνολο κτιρίου (ξενώνας και κατάστημα) και όχι μεμονωμένα. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) χρόνια. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την  18η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα  Τρίτη και ώρα 10:00΄ στο Δημοτικό κατάστημα Παραμυθιάς. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 200,00 ΕΥΡΩ  μηνιαίως.  

Με  τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 20,00 ΕΥΡΩ καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζει η διακήρυξη. 

Πληροφορίες, ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και για την παραλαβή της αναλυτικής διακήρυξης, παρέχονται στο Δήμο Σουλίου, καθημερινά και ώρες 08:00 – 14:00, Διεύθυνση K. Καραμανλή (Παραμυθιά) καθώς και στο τηλέφωνο 2666360100.

In this article

Join the Conversation