Πρόστιμα ύψους 290.000 ευρώ από τον ΕΦΕΤ στην Ήπειρο. Ανάμεσα τους μία επιχείρηση στην Παραμυθιά

Στην επιβολή προστίμων ύψους 290.000 ευρώ σε 14 επιχειρήσεις της Ηπείρου (τα 250.000 ευρώ αφορούν μία επιχείρηση) προχώρησε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων για παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας...

Στην επιβολή προστίμων ύψους 290.000 ευρώ σε 14 επιχειρήσεις της Ηπείρου (τα 250.000 ευρώ αφορούν μία επιχείρηση) προχώρησε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων για παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας του κλάδου των τροφίμων. Πρόκειται για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παραγωγής εμπορίας και διακίνησης τροφίμων.

Ανάμεσα στις επιχειρήσεις, υπάρχει και μία στην Παραμυθιά στην οποία επιβλήθη πρόστιμο 3.000 ευρώ για μη ασφαλή και ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα. Στην συγκεκριμένη επιχείρηση εντοπίστηκαν προϊόντα, συνολικού βάρους 10,175 kg, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση

Οι έλεγχοι των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ε.Φ.Ε.Τ. ανα την Ελλάδα, εντόπισαν και κατέγραψαν σωρεία παραβάσεων όπως :

• κατοχή και διάθεση μη ασφαλών – ακατάλληλων για κατανάλωση τροφίμων
• κατοχή και διάθεση νοθευμένων τροφίμων
• παραπλάνηση του καταναλωτή
• έλλειψη άδειας λειτουργίας ή τροποποίηση των όρων λειτουργίας της επιχείρησης
• ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων και του εξοπλισμού
• έλλειψη βιβλιαρίων υγείας
• μη εφαρμογή συστημάτων αυτοελέγχου

Για όσες από τις παραπάνω περιπτώσεις προβλέπεται από τη νομοθεσία, υπήρξε παραπομπή στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

In this article

Join the Conversation