Οριοθετείται και επίσημα το ιστορικό κέντρο Παραμυθιάς.

Η οριοθέτηση του ιστορικού κέντρου Παραμυθιάς είναι το αντικείμενο της επιτροπής που συστάθηκε από το Δήμο με σκοπό την έγγραφη κατάθεση πρότασης στο Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι τα μέσα...

Η οριοθέτηση του ιστορικού κέντρου Παραμυθιάς είναι το αντικείμενο της επιτροπής που συστάθηκε από το Δήμο με σκοπό την έγγραφη κατάθεση πρότασης στο Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Η επιτροπή συστάθηκε με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ως συντονιστής/υπεύθυνος ορίστηκε ο Πρόεδρος της ΔΚ Παραμυθιάς Μπάμπης Παντελής, ενώ αποτελείται από τον αντιδήμαρχο Γιώργο Πανταζή, και τους δημοτικούς συμβούλους Γκέκα Κωνσταντίνο, Διαμάντη Βασίλειο, Γούσια Σπύρο και Μπρέστα Δημήτριο.

Με έγγραφο της προς την επιτροπή (ακολουθεί), η Δήμαρχος Σταυρούλα Μπραίμη, ζητά από τα μέλη της επιτροπής να προχωρήσουν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία και να παρουσιάσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο της πρόταση τους για να τεθεί προς έγκριση. Το επόμενο βήμα είναι η ένταξη του σε πρόγραμμα χρηματοδότησης. 

Στον Χάρτη μπορείτε να δείτε την πρόταση της μελετήτριας, Παρόλα Αγγελικής για την οριοθέτηση του ιστορικού κέντρου Παραμυθιάς. Στην μελέτη της κ. Παρόλα περιγράφονται:

Το θεσμικό πλαίσιο της δόμησης,  η περιοχή της ανάπλασης, η μορφολογία, η σκοπιμότητα, οι στόχοι της ανάπλασης καθώς και προτάσεις για συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

Από εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε την ενημέρωση της κ. Παρόλα στο Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Απρίλιο. 

Το συγκεκριμένο έργο είναι ίσως το σημαντικότερο αναπτυξιακό έργο που θα μπορούσε να υλοποιηθεί αυτή τη στιγμή στη Παραμυθιά.

 

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!