Όλα έτοιμα για την Ελληνο-Γερμανική συνάντηση της Παραμυθιάς. Δείτε το πρόγραμμα.

Από 15.09.2012 εως 17.09.2012 θα λάβει χώρα η Ελληνο-Γερμανική συνάντηση στην Παραμυθιά, με θέμα : ,, Μνήμη πολιτισμού και συνεργασία νεολαίας“. Το συνέδριο διοργανώνεται από τον δήμο Σουλίου...

Fachkonferenz im Rahmen der Deutsch-Griechischen Versammlung
Συνέδριο στα πλαίσια της ελληνογερμανικής συνέλευσης

Erinnerungskultur und Jugendzusammenarbeit 
Μνήμη πολιτισμού και συνεργασία Νεολαίας

15. – 17. September 2012
15. – 17. Σεπτεμβρίου 2012

Samstag 15/09/2012 Anreise der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Σαββάτο 15/09/2012 Άφιξη των συμμετοχόντων

20:00 Uhr Gemeinsames Abendessen
20:00 Ώρα Κοινό Δείπνο
Ort : Kulturzentrum der Gemeinde Souli, Kristallopigi
Τόπος : Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Σουλίου, Κρυσταλλοπηγή

Καλωσόρισμα – Χαιρετισμοί

Mpraimi-Mpotsi Stauroula
Burgermeisterin Souli
Μπραΐμη-Μπότση Σταυρούλα
Δήμαρχος Σουλίου

Alexandros Kachrimanis
Peripheriarch, Epeirous, Ioannina
Αλέξανδρος Καχριμάνης
Περιφερειάρχης,Ηπείρου, Ιωάννινα
Wolfgang Rechenhofer

Botschaftsrat, Deutsche Botschaft Athen
Wolfgang Rechenhofer
Σύμβουλος Πρεσβίας, Γερμανική Πρεσβία Αθήνα

Wolfgang Hoelscher-Obermaier
Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland
Wolfgang Hoelscher-Obermaier
Γενικός Πρόξενος Ομοσπονδιακής Δημοκρατίαςτης Γερμανίας

Christos Lasaridis
DGV-Buro
Χρήστος Λαζαρίδης
Γραφείο Ελληνογερμανικής Συνεργασίας

Christina Lioliou
Abiturientin, Paramythia
Χριστίνα Λιόλιου
Απόφοιτος Λυκείου,Παραμυθιά

Nicole Katsioulis
Leiterin Friedrich-Ebert-Stiftung Athen
Νικόλ Κατσιούλης
Γραφείο Ιδρύματος Friedrich-Ebert Αθηνών
Sonntag 16/09/2012

Κυριακή 16/09/2012
Ort : Mehrzweckhalle der Gemeinde Souli in Paramythia
Τόπος : Αίθουσα πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Σουλίου στην Παραμυθιά

08:30 Uhr Eintreffen – Anmeldung
Προσέλευση – Εγγραφές
09:00 -09:15 Uhr Gru?worte

Καλωσόρισμα – Χαιρετισμοί

Nicole Katsioulis
Leiterin Friedrich-Ebert-Stiftung Athen
Νικόλ Κατσιούλης
Γραφείο Ιδρύματος Friedrich-Ebert Αθηνών

Mraimi-Mpotsi Stauroula
Burgermeisterin Souli
Μπραΐμη-Μπότση Σταυρούλα
Δήμαρχος Σουλίου

Pitoulis Thomas
Vizegouverneur Peripherie Thesprotias
Πιτούλης Θωμάς
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπροτίας

Mamouris Dimitrios
Vizeburgermeister Souli
Μαμούρης Δημήτριος
Αντιδήμαρχος Σουλίου

Moderation
Torsten Haselbauer
Συντονισμός
Torsten Haselbauer

09:15 – 11:00 Uhr Panel I:„Moderne Geschichtsvermittlung von jungen Menschen fur
junge Menschen“
Α΄ Ενότητα:„Σύγχρονη μετάβαση ιστορικής παρακαταθήκης από
νέους για νέους“

Moderation:
Torsten Haselbauer
Συντονισμός:
Torsten Haselbauer

Themen :
– Was macht eine Gedenkstatte attraktiv fur Jugendliche?
– Wie kann historisch-politische Bildungsarbeit gestaltet werden?
– Was konnen Jugendliche selbst tun fur die Erinnerungsarbeit?

Θέματα:
– Τι κάνει ένα μνημείο ελκυστικό για τους νέους;
– Πώς μπορεί να οργανωθεί η ιστορική-πολιτική εκπαίδευση;
– Τι μπορούν να κάνουν οι νέοι για το έργο μνήμης;

Referenten :
Ομιλητές :

Steffen Widmann
Stuttgarter Jugendhaus gGmbH, Lernort Gedenkstatte, Stuttgart
Steffen Widmann
„Σπίτι Νεολαίας“, Στουτκάρδη

Charalambos Daskalakis
Prasident des Jugendnetzwerks der Martyrerstadte und Gemeinden Griechenlands
Χαράλαμπος Δασκαλάκης
Πρόεδρος του Δικτύου Νεολαίας των μαρτυρικών πόλεων στην Ελλάδα

Barbara Thimm
Koordinatorin Gedenkstattenpadagogik , „verunsichernde Orte“
Barbara Thimm
Συντονίστρια , Αναμνηστική παιδαγωγική, „Ανησυχητικούς Τόπους“

Anestis Osipidis
Geschaftsfuhrer Tourismus Reisen
Ανέστης Οσιπίδης
Διαχειριστής Τουριστικών Ταξιδίων

Prof. Dr. Gotovos
Padagoge und Friedensforscher Universitat Ioannina
Καθ. Δρ. Γκότοβος
Εκπαιδευτικός και Ερευνητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Friedhelm Boll
Verein gegen Vergessen-fur Demokratie e.V.
Friedhelm Boll
Σύλογος κατά την λησμονία-για την Δημακρατία

Berichterstatterin :Rita Loumites
Ανταποκρίτρια :Rita Loumites

11:00–11:15 Uhr Gemeinsame Diskussion mit dem Publikum / Κοινή συζήτηση
11:15–11:30 Uhr Διάλειμμα/ Kaffeepause
11:30-13:15 Uhr PanelΙI: „Nachhaltiger Tourismus und Bildungstourismus /
Projekte in Martyrerstadten“

B΄ Ενότητα: „Αειοφόρος Τουριστική Ανάπτυξη και
Εκπαίδευση μέσα από την πολιτιστική κληρονομιά και μνήμη“

Moderation
Torsten Haselbauer
Συντονισμός
Torsten Haselbauer

Themen :
– Wie kann nachhaltiger Tourismus und Bildungstourismus entwickelt werden?
– Liegt darin eine Chance fur die strukturschwachen Regionen Griechenlands?
– Welche best-practice-Beispiele gibt es?

Θέματα:
– Πως μπορεί ο αειφόρος και ο εκπαιδευτικός τουρισμός να αναπτυχθεί;
– Βρίσκετα μια ευκαιρία για τις λιγότερο ευνοημένες περιοχές της Ελλάδος εκεί;
– Παραδείγματα καλής Πρακτικής

Referenten :
Ομιλητές :
Mraimi-Mpotsi Stauroula
Burgermeisterin Souli
Μπραΐμη-Μπότση Σταυρούλα
Δήμαρχος Σουλίου

Sokratis Kefalogiannis
Prasident des nationalen Netzwerks der Martyrerstadte und Gemeinden
Griechenlands
Σωκράτης Κεφαλογιάννης
Πρόεδρος του Εθνικού Δικτύου μαρτυρικών πόλεων στην Ελλάδα

Dr. Charalampos Pantelis
Archivleiter Paramythia, Archaologe
Δρ. Χαράλαμπος Παντελής
Διευθυντής αρχείου Παραμυθιάς, Αρχαιολόγος

Euangelos Babas
GPS-gestutzter Wanderfuhrer Paramythia und Thesprotia
Ευάγγελος Μπάμπας
GPS-βασισμένη στην πεζοπορία στην Παραμυθιά και Θεσπρωτία

Riginos Georgios
Archaologe, Ministerium fur Kultur
Ρίγινος Γεώργιος
Αρχαιολόγος Υπουργείο Πολιτισμού

Abt Methodius
Kloster Giromeri
Ηγούμενος Μεθόδιος
Ιερά Μονή Γηρομερίου

Berichterstatter: Philipp Haugwitz
Ανταποκριτής: Philipp Haugwitz

13:15–13:30 Uhr Gemeinsame Diskussion mit dem Publikum / Κοινή συζήτηση
13:30–14:30 Uhr Mittagessen
Γεύμα

14:30-16:15 Uhr PanelΙΙI:„Jugendaustausch als Entwicklungschance fur
griechische Regionen“
Γ΄ Ενότητα:„Ανταλλαγή νέων ως εξέλιξη για τις περιοχές της
Ελλάδος “

Moderation
Torsten Haselbauer
Συντονισμός
Torsten Haselbauer

Themen :
– Wie kann es wieder mehr deutsch-griechischen Jugendaustausch geben?
– Bietet der deutsch-griechische Jugendaustausch Chancen fur berufliche
Perspektiven von jungen Menschen in Paramythia und anderen Regionen?

Θέματα:
– Πώς μπορούν να υπάρξουν περισσότερες ανταλλαγές Νέων αναμεταξύ Ελλάδος και
Γερμανίας;
– Παρέχει η ελληνο-γερμανική ανταλλαγή νέων ευκαιρίες για προοπτικές
σταδιοδρομίας στην Παραμυθιά και σε άλλες περιοχές;

Referenten :
Ομιλητές :

Walter Bachsteffel
Buchautor, Journalist
Walter Bachsteffel
Συγγραφέας, Δημοσιογράφος

Eleni Gazi
Elix, griechische Nichtregierungsorganisation fur Jugendaustausch mit Sitz in Athen
Ελένη Γαζή
Ελίξ , Ελληνική ΜΚΟ για την ανταλλαγή νέων, με έδρα την Αθήνα

Hans-Peter Fischer
Kunst- und Kulturverein , Feuerwache Loschwitz
Hans-Peter Fischer
Τεχνών και Πολιτιστικός Σύλλογος , Πυροσβεστική Loschwitz

Efi Markou
Lehrerin Gymnasium Paramythia
Έφη Μάρκου
Καθηγήτρια Γυμνασίου Παραμυθιάς

Christine Lioliou
Jugendaustausch uber Schnupperkurse
Χριστίνα Λιόλιου
Δοκιμαστική ανταλλαγή Νεολαίας

Katerina Dimitriou
Begegnungen im Sport
Κατερίνα Δημητρίου
Συναντήσεις με τον αθλητισμό

Klaus Amoneit
Geschaftsfuhrer, Vorsitzender aktuelles Forum Gelsenkirchen
Klaus Amoneit
Διαχειριστής , Πρόεδρος φόρουμ Γκελζενκίρχεν

Berichterstatter: Panagiotis Kouparanis
Ανταποκριτής: Παναγιώτης Κουπαράνης

16:15–16:30 Uhr Gemeinsame Diskussion mit dem Publikum / Κοινή συζήτηση
16:30-18:30 Uhr World Cafe/ World Cafe
18:30–18:45 Uhr Διάλειμμα/ Kaffeepause
18:45-19:45 Uhr Zusammenfassung/ Συνοπτικήπαρουσίαση

Moderation
Torsten Haselbauer
Συντονισμός
Torsten Haselbauer

20:00 Uhr Empfang des Generalkonsuls der Bundesrepublik Deutschland,Herr Wolfgang Hoelscher-Obermaier

Δεξίωση του Γενικού Προξένου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας κυρίου Wolfgang Hoelscher-Obermaier

In this article

Join the Conversation