Διήμερο λουκέτο στο Δήμο Σουλίου

Ο Δήμος  Σουλίου, εναρμονιζόμενος  με  την  απόφαση του  εκτάκτου συνεδρίου της Κεντρικής  Ένωσης  Δήμων  Ελλάδος,  για αναστολή λειτουργίας των Δήμων  όλης  της  χώρας  στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου...

Ο Δήμος  Σουλίου, εναρμονιζόμενος  με  την  απόφαση του  εκτάκτου συνεδρίου της Κεντρικής  Ένωσης  Δήμων  Ελλάδος,  για αναστολή λειτουργίας των Δήμων  όλης  της  χώρας  στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012, ενημερώνει τους δημότες  και κατοίκους του,  ότι οι υπηρεσίες του θα παραμείνουν κλειστές κατά τη διάρκεια των δύο συγκεκριμένων ημερών. 

Οπως αναφέρει σε σχετικό δελτιο τύπου το Δημαρχείο, οι Δήμοι περιέρχονται σε δεινή οικονομική  θέση. Με τον Καλλικράτη έγιναν  μεγαλύτεροι  και με περισσότερες αρμοδιότητες,  δεν χρηματοδοτούνται όμως για να τις  στηρίξουν επαρκώς.  Οι μειώσεις για λειτουργικές δαπάνες είναι περισσότερο από 50  %, ενώ για έργα το έτος 2012  δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ.

In this article

Join the Conversation