Στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου NCNET η Σταυρούλα Μπραϊμη

Πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση εργασίας του έργου NCNET “Δημιουργία Δικτύου Οικοσυστημάτων για την προώθηση και ολοκλήρωση των διασυνοριακών πόρων”. Στο έργο συμμετέχουν πέντε εταίροι από τη διασυνοριακή περιοχή...

Πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση εργασίας του έργου NCNET “Δημιουργία Δικτύου Οικοσυστημάτων για την προώθηση και ολοκλήρωση των διασυνοριακών πόρων”. Στο έργο συμμετέχουν πέντε εταίροι από τη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας και Αλβανίας και συγκεκριμένα οι Δήμοι Ηγουμενίτσας, Σουλίου και Φιλιατών από την Ελλάδα και οι Δήμοι Αλίκο και Τζάρας από την Αλβανία.Συντονιστής εταίρος του έργου είναι ο Δήμος Ηγουμενίτσας.Στις εργασίες της συνάντησης συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων του έργου, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κος Γ. Κάτσινος, η Δήμαρχος Σουλίου κα Σ. Μπραϊμη-Μπότση, ο Αντιδήμαρχος Φιλιατών κος Σ. Κωστάρας καθώς και ο Δήμαρχος Αλίκο κος Χ. Καϊσης.

Το έργο NCNET στοχεύει στη δημιουργία και ανάπτυξη ενός δικτύου οικοσυστημάτων και μνημείων ιδιαίτερης πολιτιστικής αξίας, για την διασφάλιση και βελτίωση των συνθηκών προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου του συμμετεχουσών περιοχών, καθώς επίσης και την αειφόρο διαχείριση περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών. Έμφαση δίνεται σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, οι οποίες εντάσσονται στο Δίκτυο Natura 2000, καθώς και στην πολιτιστική κληρονομιά των υπό μελέτη περιοχών, όπως είναι οι παραδοσιακοί οικισμοί και τα διατηρητέα κτίρια.Το έργο NCNET υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος χωρικής συνεργασίας «Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013» και χρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποσοστό 75% και από Εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων κατά 25%.

In this article

Join the Conversation