Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσπρωτίας

Πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2012, στο ξενοδοχείο «ANGELICA PALLAS» στην Ηγουμενίτσα η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσπρωτίας με πλήθος αντιπροσώπων.Κατά την διάρκεια της Γενικής...

Πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2012, στο ξενοδοχείο «ANGELICA PALLAS» στην Ηγουμενίτσα η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσπρωτίας με πλήθος αντιπροσώπων.Κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης έγινε εκτεταμένη αναφορά στην οικονομική κατάσταση της Ένωσης. Διαβάστηκε η έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών και εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του έτους 2011 καθώς και ο Προϋπολογισμός του έτους 2012.Επίσης, εξετάστηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις εξαιτίας του αντισυνεταιριστικού Νόμου 4015/2011 σε συνδυασμό με την εκτεταμένη οικονομική κρίση και εγκρίθηκαν τα βασικά στρατηγικά βήματα αντιμετώπισής της.Ειδικό θέμα που απασχόλησε τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης ήταν η εξέλιξη των διαδικασιών πώλησης του 67,7% της ΔΩΔΩΝΗΣ.

Έγινε πλήρης ενημέρωση για την εξέλιξη του διαγωνισμού από τον Πρόεδρο της Ένωσης κ. Θεοχάρη Γκουλιούμη. Οι κινήσεις παράδοξου εξοστρακισμού του σχήματος των Ενώσεων από την διαδικασία απόκτησης της ΔΩΔΩΝΗΣ παρά το γεγονός ότι με τον στρατηγικό τους συνεργάτη πρόσφεραν το υψηλότερο τίμημα, δημιούργησαν την αίσθηση ότι ο διαγωνισμός ήταν «στημένος» με προειλημμένη απόφαση για την κατάληξή του. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για περαιτέρω ενέργειες προάσπισης των συμφερόντων της ΕΝΩΣΗΣ.

In this article

Join the Conversation