Υποβολή προσφοράς για την προμήθεια γάλακτος

Η Δήμαρχος Σουλίου καλεί όλους τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου για την «Προμήθεια γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Σουλίου» έως την...

Η Δήμαρχος Σουλίου καλεί όλους τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου για την «Προμήθεια γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Σουλίου» έως την 21/09/2012 στις10:00′.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τις προδιαγραφές από το γραφείο προμηθειών του Δήμου. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται καθημερινά (εργάσιμες ημέρες). Ο προμηθευτής θα πρέπει να παρέχει ένα ψυγείο στο Δημοτικό Κατάστημα Αχέροντα και ένα ψυγείο στο Δημοτικό Κατάστημα Παραμυθιάς (παλαιό Δημαρχείο). Η προμήθεια θα εκτελεστεί με την ισχύουσα Νομοθεσία του ΕΚΠΟΤΑ.Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 2666360132 κος Μαραζόπουλος Αθανάσιος

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές από εδώ

και το έντυπο οικονομική προσφοράς από εδώ

In this article

Join the Conversation