Ξεκινούν οι εργασίες για τον ΣΕΑ Ελευθεροχωρίου Παραμυθιάς

Εντός των επομένων ημερών ξεκινούν οι εργασίες κατασκευής του Σταθμού Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων στο Ελευθεροχώρι Παραμυθιάς. Αυτό ανακοίνωση ο Αντώνης Μπέζας, με βάση την απάντηση που έλαβε από τον...

Με την υπ’ αρ. 676/3/16.06.2011 απόφαση του ΔΣ της Εγνατίας, εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου «Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους ΣΕΑ Ελευθεροχωρίου», προϋπολογισμού 4.400.000 ευρώ, διάρκειας κατασκευής τεσσάρων (4) μηνών. Στη διαγωνιστική διαδικασία αναδείχθηκε ως μειοδότης η εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ». Η προσυμβατική διαδικασία ολοκληρώθηκε κατόπιν του θετικού πορίσματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της έγκρισης του Μετόχου για τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων (η σχετική σύμβαση υπεγράφη στις 23.8.2012).

Στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η έναρξη των εργασιών κατασκευής των υποδομών των ΣΕΑ, ώστε να καταστεί δυνατή η κατασκευή και η λειτουργία του έργου το 2013».

 

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!