ΔΩΡΕΑΝ φροντιστηριακή εκπαίδευση σε μαθητές της Θεσπρωτίας

Με πρωτοβουλία της Περιφερειακής  Ενότητας Θεσπρωτίας και σε συνεργασία με τις  Υπηρεσίες  Πρόνοιας  της  Περιεφερειακής Ενότητας, των Δήμων  Ηγουμενίτσας, Φιλιατών, και Σουλίου, την Ιερά Μητρόπολη  Παραμυθίας Γηρομερίου και...

1.    Επικυρωμένη  φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, γονέα ή κηδεμόνα.
2.    Βεβαίωση  φοίτησης  από το σχολείο  που φοιτά ο μαθητής.
3.    Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
4.    Επικυρωμένη φωτοτυπία εκκαθαριστικού  σημειώματος 2012, αντίγραφο φορολογικής δήλωσης που παρελήφθη  από την Δ.Ο.Υ  ή εκτύπωση μέσω ΤΑΧΙS , ETAK  2008 ή  2009 και τελευταίο  Ε9, θεωρημένα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται  υπεύθυνη δήλωση  του Ν. 1599/86, θεωρημένη  από την αρμόδια  ΔΟΥ  για το 2012.
5.    Επικυρωμένη  φωτοτυπία  γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής με ποσοστό 67% και άνω (σε περίπτωση αναπηρίας μέλους της οικογένειας)
6.    Επικυρωμένη  φωτοτυπία της πρώτης σελίδας και της τελευταίας θεώρησης του βιβλιαρίου  απορίας (αν υπάρχει).
7.    Βεβαίωση  χρόνου  ανεργίας γονέων από τον  Ο.Α.Ε.Δ (αν υπάρχει).
8.    Επικυρωμένη  φωτοτυπία ιδιωτικού συμφωνητικού  μίσθωσης  κατοικίας (αν υπάρχει).
9.    Επικυρωμένη φωτοτυπία δικαστικής απόφασης επιμέλειας  παιδιών (αν υπάρχει).
10.     Υπεύθυνη  Δήλωση  (θα δίνεται  από το γραφείο παραλαβής των αιτήσεων).

Τα  δικαιολογητικά  θα  κατατίθενται  από  28/9/2012 έως  και 08/10/2012 κατά τις ώρες 09.00 π.μ – 13.00 μ.μ στην υπηρεσία  Κοινωνικής Πρόνοιας  Δήμου  Ηγουμενίτσας που στεγάζεται  στο  κτίριο  της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
Τηλέφωνα  επικοινωνίας   26653 60182 κα  Αλεξάνδρου.

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

 

In this article

Join the Conversation