Απάντηση της ΔΕΗ για τις συνεχείς διακοπές στην ηλεκτροδότηση της Παραμυθιάς

Σε επιστολή της paramythia-online.gr σχετικά με τις συνεχείς διακοπές ρεύματος της προηγούμενης εβδομάδος, απάντησε ο Διευθυντής της ΔΕΗ Περιοχής Ιωαννίνων (στην οποία υπάγεται η Παραμυθιά), κ. Σοφ. Ι....

Σε επιστολή της paramythia-online.gr σχετικά με τις συνεχείς διακοπές ρεύματος της προηγούμενης εβδομάδος, απάντησε ο Διευθυντής της ΔΕΗ Περιοχής Ιωαννίνων (στην οποία υπάγεται η Παραμυθιά), κ. Σοφ. Ι. Λέκκας. Η απάντηση του κ. Λέκκα έχει ως εξής:

Σε απάντηση του σχετικού e-mail, σας ενημερώνουμε ότι την περίοδο που αναφέρεστε, επικρατούσε στην περιοχή της Παραμυθιάς κακοκαιρία και υπήρχε πτώση πολλών κεραυνών. Οι  διακοπές οφείλονται στην αυτόματη λειτουργία των μέσων προστασίας του δικτύου της ΔΕΗ (διακόπτες και ασφάλειες ΜΤ), λόγω υπερεντάσεων εξαιτίας της πτώσης κεραυνών στο δίκτυο ΔΕΗ.

Για τα θέματα ποιότητας της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, τηρείται από τα κράτη μέλη της ΕΕ το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 50160/November 1999 : «Voltage characteristics of Electricity supplied by public distribution systems». Στο πρότυπο αυτό καθορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της τάσης τροφοδότησης στους ακροδέκτες παροχής των πελατών Χαμηλής και Μέσης Τάσης (ΧΤ και ΜΤ), που τροφοδοτούνται από δημόσια συστήματα διανομής, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Το πρότυπο προβλέπει εξαιρέσεις, οι οποίες κυρίως αφορούν σε έκτακτες καταστάσεις και σε παρεμβάσεις καταναλωτών και τρίτων. Αποδέχεται μεταβολές (διαταραχές) των χαρακτηριστικών της τάσης τροφοδότησης, όπως π.χ. περιστασιακές βυθίσεις, διακυμάνσεις και διακοπές της τάσης καθώς και μεταβατικές ή περιστασιακές υπερτάσεις ως προς τη γη, που μπορεί να προκαλούνται από χειρισμούς ή βλάβες στις εγκαταστάσεις των καταναλωτών ή του δικτύου διανομής, από κεραυνούς, παρεμβάσεις τρίτων ή άλλα εξωτερικά αίτια, από τη λειτουργία συσκευών καταναλωτών κλπ.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις επιθυμείτε.

Σοφ. Ι. Λέκκας 
Διευθυντής Περιοχής Ιωαννίνων

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!