Ο Αλέξανδρος Πάσχος για τις αλλαγές στη φορολογία

Οι αλλαγές στη φορολογία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι αποστασιοποιημένες και να λειτουργήσουν ως εργαλεία βραχυπρόθεσμης τόνωσης των δημοσίων εσόδων. Η φορολογική μεταρρύθμιση, επιβάλλεται να έχει...

Αυτά αποτελούν οριζόντιες και βεβιασμένες κινήσεις εισπρακτικού χαρακτήρα και όχι αλλαγές για τη δημιουργία ενός φορολογικού συστήματος απαλλαγμένου από τις αγκυλώσεις του παρελθόντος, δίνοντας παράλληλα αναπτυξιακή μόχλευση. Άλλωστε ας μην ξεχνάμε ότι η οικονομία είναι μια αλυσίδα με πολλούς συνδετικούς κρίκους και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν την καρδιά της ελληνικής οικονομίας, που προωθούν την ανάπτυξη, δημιουργούν και συντηρούν θέσεις εργασίας .Σήμερα λοιπόν σε περίοδο οικονομικής ύφεσης είναι ο κατάλληλος χρόνος για την άσκηση μιας φορολογικής πολιτικής, ανάλογης με τη φοροδοτική ικανότητα του καθενός μας, χωρίς οριζόντια μέτρα με στόχο την πολυπόθητη εξυγίανση των δημοσιονομικών μεγεθών και όχι στην αποσταθεροποίηση της αγοράς με τον αφανισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και το κλείσιμο αυτών και την διόγκωση της ανεργίας των αυτοαπασχολουμένων.

Ο Πρόεδρος Του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας
Αλέξανδρος Πάσχος

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!