Απαντηση Σταυρούλας Μπραΐμη στην καταγγελία του Θανάση Παππά για τον Λάμποβο

Σε απάντηση της από 04.10.2012 καταγγελία σας σε σχέση με το “Λάμποβο 2012” σας γνωρίζω τα εξής:  1. Η εργασία κατασκευής των παραπηγμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη.2. Τα κλειστού...

Σε απάντηση της από 04.10.2012 καταγγελία σας σε σχέση με το “Λάμποβο 2012” σας γνωρίζω τα εξής: 

1. Η εργασία κατασκευής των παραπηγμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη.
2. Τα κλειστού τύπου παραπήγματα έχουν ήδη κατασκευαστεί στον αριθμό (με βάσει τη μελέτη) που συμφωνήθηκε με τον κατασκευαστή.
3. Τα ανοιχτού τύπου παραπήγματα γίνονται βήμα – βήμα λαμβάνοντας υπ’ όψη την αισθητική  και τη λειτουργικότητα του “Λαμπόβου”.
4. Οι χημικές τουαλέτες και οι παροχές νερού τοποθετούνται σήμερα (05.10.2012) ώστε την Κυριακή 07.10.2012 (ημερομηνία έναρξης του “Λαμπόβου”) να είναι όλα έτοιμα. 

Η Δήμαρχος Σουλίου
Σταυρούλα Μπραΐμη – Μπότση

 

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!