Τα θέματα του δημοτικού συμβουλίου της Δευτέρας

Δημοτικό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί στην Παραμυθιά την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου στις 19:00 με τα θέματα ημερησίας διάταξης να είναι τα εξής: 1. Έγκριση της απόφασης της ΑΡΩΓΗ για πρόσληψη...

Δημοτικό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί στην Παραμυθιά την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου στις 19:00 με τα θέματα ημερησίας διάταξης να είναι τα εξής:

1. Έγκριση της απόφασης της ΑΡΩΓΗ για πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών με δίμηνη σύμβαση
2. Έγκριση της απόφασης της ΑΡΩΓΗ για καταβολή αποζημίωσης για συμμετοχή σε συνεδριάσεις στα μέλη του Δ.Σ
3. Επιβολή ΤΑΠ και καθορισμός ενιαίου συντελεστή σε όλη τη διοικητική περιφέρεια
4. του Δήμου
5. Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού
6. Επιχορήγηση Αθλητικών σωματείων του Δήμου
7. Λύση σύμβασης ακινήτου του Δήμου στην Καλλιθέα
8. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για χορήγηση αδειών πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου
9. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για επιλογή-ορισμός θέσεων για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο
10. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για κανονισμό διαχείρισης κατανομής δημοτικών βοσκοτόπων.
11. Εκμίσθωση δημοτικών ελαιώνων
12. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων
13. Διαγραφή οφειλής από τέλη πεζοδρομίων
14. Περί αιτήματος των κ.κ. Κώτση Σπυρίδωνα και Κώτση Αχιλλέα για παραχώρηση δημοτικής έκτασης για την διάθεση υγρών αποβλήτων ελαιουργείου στο  Νεοχωρι
15. Περί αιτήματος κατοίκων συνοικισμού Νεράιδας και Κώτση Σπυρίδωνα για ανταλλαγή οικοπέδου με δημοτική έκταση στο  Νεοχωρι
16. Περί αιτήματος κ.κ. Κώτση Ελευθέριου για ανταλλαγή οικοπέδου με δημοτική έκταση στο  Νεοχωρι


In this article

Join the Conversation