Ο Αν. Μπέζας για τη μη απόδοση από τις τράπεζες του ποσού των 555 εκατ. ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών κατέθεσαν ο Βουλευτής Θεσπρωτίας κ. Αντώνης Μπέζας και οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Γ. Βλάχος, Γ. Κασαπίδης, Γ. Κοντογιάννης, Ν. Σταυρογιάννης, Θ. Σολδάτος...

1.Ποιές τράπεζες έχουν κάνει χρήση των μέτρων που προβλέπει ο ν. 3723/2008 και με ποια ποσά;
2. Ποιο είναι το συνολικό ποσό και ποιά τα ποσά ανά τράπεζα, των προμηθειών του ν. 3723/2008 που προβλέπεται να αποδοθούν στο ελληνικό Δημόσιο και πότε έπρεπε να είχαν αποδοθεί;
3. Ποιες τράπεζες έχουν εκπληρώσει τις απορρέουσες από το συγκεκριμένο νόμο υποχρεώσεις τους προς το ελληνικό Δημόσιο και ποιες όχι και για ποια έτη;
4. Υπάρχουν άλλες προμήθειες που θα έπρεπε να έχουν αποδοθεί από τις τράπεζες στο Δημόσιο λόγω περαιτέρω κεφαλαιακής τους ενίσχυσης και πόσες είναι αυτές συνολικά και ανά τράπεζα;».
In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!