Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το διεθνές συνέδριο του ΦΔΣΕΚΑ στην Παραμυθιά

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η διεθνής συνάντηση εργασίας ειδικών επιστημόνων σε θέματα διαχείρισης πτωματοφάγων πουλιών, μεγάλων θηλαστικών και κτηνοτροφίας, που διοργανώθηκε από τον ΦΔ Καλαμά-Αχέροντα με χρηματοδότηση του...

Τονίστηκε επίσης η ανάγκη για άμεση δημιουργία ενός δικτύου ασφαλών περιοχών τροφοληψίας των γυπών και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων που σκοτώνει αδιακρίτως τόσο τα απειλούμενα είδη πουλιών αλλά και πολύτιμα σκυλιά φύλαξης κοπαδιών.

Ο συνδυασμός της ανάδειξης της φυσικής και πολιτισμικής αξίας των γυπών μέσα από τον οικοτουρισμό και την προώθηση των τοπικών προϊόντων μπορεί να δώσει βιώσιμες οικονομικές διεξόδους στις αγροτικές περιοχές που δυστυχώς συνεχίζουν να εγκαταλείπονται από τους νέους. Τέλος, τονίστηκε ο κρίσιμος ρόλος που μπορούν να παίξουν οι τοπικές αρχές, οι κρατικές υπηρεσίες και οι φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών μέσω της διεθνούς συνεργασίας και δικτύωσης ώστε τα επιτυχημένα παραδείγματα γειτονικών χωρών να αποτελέσουν υποδείγματα για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής και την προώθηση προϊόντων που συνδέονται με την παραδοσιακή εκτατική κτηνοτροφία που αποτελεί το μεγαλύτερο προσόν, προτέρημα και συγκριτικό πλεονέκτημα ολόκληρης της Ηπείρου.

In this article

Join the Conversation