Επιστολή Μπραΐμη προς Στουρνάρα για το φορολογικό ΚΕΠ Παραμυθιάς

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, με το αριθμ. πρωτ. 15894/22-11-2011 έγγραφό μας (φωτοαντίγραφο  σας  επισυνάπτουμε), είχαμε εκθέσει  μια σειρά από λόγους που συνηγορούσαν  για τη συνέχιση  λειτουργίας της   τότε Δ....

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

με το αριθμ. πρωτ. 15894/22-11-2011 έγγραφό μας (φωτοαντίγραφο  σας  επισυνάπτουμε), είχαμε εκθέσει  μια σειρά από λόγους που συνηγορούσαν  για τη συνέχιση  λειτουργίας της   τότε Δ. Ο. Υ.  Παραμυθιάς.

Για το θέμα αυτό, είχαμε κάνει και προσωπική παράσταση στον τότε αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, αρμόδιο για τις Δ. Ο. Υ., ο οποίος μας είχε δώσει  την κατηγορηματική διαβεβαίωση για τη λειτουργία στην έδρα του Δήμου μας, την Παραμυθιά, γραφείου οικονομικής υπηρεσίας.

Οι λόγοι που είχαμε αναγράψει στο παραπάνω έγγραφο, εξακολουθούν να ισχύουν στο ακέραιο. Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε ότι συγχωνεύονται και άλλες  Δ. Ο. Υ.  ανά την επικράτεια και στη θέση τους δημιουργούνται, άμεσα, κέντρα  εξυπηρέτησης φορολογουμένων.

Οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας τέτοιου γραφείου στο Δήμο μας, είναι το ίδιο ή περισσότερο αναγκαίες από κάποιους που συμπεριλαμβάνονται στην πρόσφατη λίστα και για παράδειγμα να αναφέρουμε τον όμορο Δήμο Φιλιατών, που σε ορεινότητα είναι ίδιος με τον δικό μας, αλλά οι αποστάσεις του είναι μικρότερες  από την έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, την Ηγουμενίτσα.

Η πίεση και διαμαρτυρία που δεχόμαστε από τους δημότες μας, τους επαγγελματίες και τον εμπορικό κόσμο της περιοχής, είναι δικαιολογημένη και αφόρητη. Για να μη θεωρηθούμε πολίτες δεύτερης κατηγορίας, πιστεύουμε πως  αυτή τη φορά θα εισακουστούμε και θα συσταθεί, θα στελεχωθεί  και θα και λειτουργήσει και στο Δήμο Σουλίου ένα παρόμοιο γραφείο   εξυπηρέτησης φορολογουμένων,  που θα διεκπεραιώνει  φορολογικά αιτήματα  πολιτών, με τις  προβλεπόμενες  από το νόμο  αρμοδιότητες.  

Να τονίσουμε και πάλι, ότι ο χώρος στέγασης του συγκεκριμένου γραφείου, θα είναι σε χώρο που παραχωρεί δωρεάν ο Δήμος μας,  με τον απαραίτητο εξοπλισμό

Με εκτίμηση 
Η Δήμαρχος Σουλίου

Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!