Τα θέματα του δημοτικού συμβουλίου της Δευτέρας

To δημοτικό συμβούλιο θα συνεδριάσει την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου στη Παραμυθιά με τα θέματα ημερησίας διάταξης να είναι τα εξής: – Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου–...

To δημοτικό συμβούλιο θα συνεδριάσει την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου στη Παραμυθιά με τα θέματα ημερησίας διάταξης να είναι τα εξής:

– Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου
– Απ΄ ευθείας ανάθεση σε ορκωτούς λογιστές διενέργειας του ελέγχου των οικονομικών στοιχείων και του ισολογισμού του Δήμου
– Παράταση μισθώματος κτιρίου Νηπιαγωγείου Προδρομίου
– Παραχώρηση ακινήτου στην τοπική κοινότητα  Καλλιθέας στον Πολιτιστικό-Περιβαλλοντικό Σύλλογο Καλλιθέας
– Έγκριση  μελέτης και έγκριση ανάθεσης για συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Σουλίου σε τρίτους με πρόχειρο διαγωνισμό
– Έγκριση της απόφασης για «Σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Σουλίου» με θέμα : «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων
– Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών  πεζοδρομίου περασμένων οικονομικών ετών και επιστροφή ποσού από δικαίωμα παροχής ύδρευσης
– Γνωμοδότηση δημοτικού συμβουλίου για μεταβολές σχολικών μονάδων  Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης 
– Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου *ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΧΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ” ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
– Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου*ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Δ. ΞΗΡΟΛΟΦΟΥ”ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
– Λήψη απόφασης περί αποδοχής της  αριθμ.587/23-3-12 απόφασης Προέδρου Δ.Σ. Της  Μ.Ο.Δ. Α.Ε. Περί ένταξης της πράξης*Τεχνική  βοήθεια του Δήμου Σουλίου Ν.Θεσπρωτίας* με κωδικό MIS 374630 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ”


In this article

Join the Conversation