ΕΕΛ Παραμυθιάς: Δεσμευτικός όρος το καταγραφικό παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων

Η εγκατάσταση και η λειτουργία καταγραφικού συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων στην υπο κατασκευή Εγκαταστάση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Παραμυθιάς, αποτελεί δεσμευτικό όρο για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτό ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης, αρμόδια...

Η εγκατάσταση και η λειτουργία καταγραφικού συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων στην υπο κατασκευή Εγκαταστάση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Παραμυθιάς, αποτελεί δεσμευτικό όρο για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Αυτό ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης, αρμόδια για θέματα Περιβάλλοντος κ. Τατιάνα Καλογιάννη, απαντώντας στο Περιφερειακό Συμβούλιο σε επίκαιρη ερώτηση του Περιφερειακού Συμβούλου Θεσπρωτίας κ. Γρηγόρη Τζιοβάρα σχετικά με εφαρμογή της απόφασης για τους υδάτινους αποδέκτες που περιελάμβανε και την εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος. Η κ. Καλογιάννη είπε ακόμη ότι σε εφαρμογή της απόφασης που είχε πάρει το Περιφερειακό Συμβούλιο, ο παραπάνω όρος αποτελεί δεσμευτικό πλαίσιο εκτός απο την περιπτωση της Παραμυθιάς και στις υπό κατασκευή  ΕΕΛ Αράχθου και ΕΕΛ Φιλιατών, ενώ έχει εγκατασταθεί και πρόκειται να λειτουργήσει καταγραφικό και στη Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων (Βιολογικός Καθαρισμός).

Πρόσθεσε επίσης ότι η Περιφέρεια προσπαθεί να εντάξει σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα την εφαρμογή «Ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων». Επισημαίνεται εν προκειμένω ότι, σε εφαρμογή της ίδιας απόφασης, η οποία έχει αποσταλεί σε όλες τις Δ/νσεις Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου, σε περίπτωση ανανέωσης ή τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων κάθε σχετικής με το εν λόγω θέμα δραστηριότητας, προστίθεται υποχρεωτικά και αποτελεί προϋπόθεση έγκρισης, ο ως άνω περιβαλλοντικός όρος.

Για όσες μονάδες δεν συμμορφώνονται ή όσες διοχετεύουν στο σύστημα ψευδή στοιχεία προβλέπεται οι αρμόδιες Υπηρεσίες να εισηγούνται για τη συμμόρφωσή τους και στη συνέχεια για επιβολή προστίμου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διοικητικές διαδικασίες.

In this article

Join the Conversation