Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος σε κοινότητες Παραμυθιάς

Σε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος προχωρά η ΔΕΗ την ΤΡΙΤΗ 30. 10. 2012 από 09 00 πμ έως 14 00 μμ λόγω απαραιτήτων εργασιών στα δίκτυα της στις παρακάτω...

Σε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος προχωρά η ΔΕΗ την ΤΡΙΤΗ 30. 10. 2012 από 09 00 πμ έως 14 00 μμ λόγω απαραιτήτων εργασιών στα δίκτυα της στις παρακάτω κοινοτητες της Παραμυθιάς:

• ΣΟΥΛΙΟΤΟΧΩΡΙΑ
• ΓΛΥΚΗ
• ΣΚΑΝΔΑΛΟ
• ΧΟΙΚΑ
• ΜΑΝΔΡΟΤΟΠΟΣ
• ΓΑΡΔΙΚΙ
• ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ
• ΠΟΤΑΜΙΑ
• ΞΗΡΟΛΟΦΟΣ
• ΠΡΟΔΡΟΜΙ
• ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ και ΚΑΜΠΟΣ ΓΛΥΚΗΣ

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω . Για το λόγω αυτό οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνεχεία ρεύμα.  Έτσι για λογούς ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς η αλλά στοιχειά του δικτυού ακόμα κι αν βρίσκονται στο έδαφος γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!