7 προσλήψεις στο Δήμο. Απο σήμερα οι αιτήσεις

Ανακοινώθηκε από το Δήμο η προκήρυξη για 7 προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας-Ύδρευσης.  Οι...

Ανακοινώθηκε από το Δήμο η προκήρυξη για 7 προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας-Ύδρευσης. 

Οι ειδικότητες είναι οι εξής: 

4 θέσεις εργατών/τριών, καθαριότητας,
1 θέση χειριστή μηχανημάτων έργων διαμορφωτή γαιών (γκρέϊντερ)
2 θέσεις χειριστών μηχανημάτων έργων διαμορφωτή γαιών (τσάπας-JCB)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν και δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στα Γραφεία του Δήμου στη Παραμυθιά, οδός Κ. Καραμανλή 179, από 5-11-2012, ημέρα Δευτέρα, μέχρι και 15-11-2012, ημέρα Πέμπτη. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημαρχιακό Κατάστημα Παραμυθιάς κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιοι υπάλληλοι Παπαευαγγέλου Ευάγγελος και Μπαλάσκα Φρειδερίκη, τηλέφωνο 2666360104 & 2666024155).

Κατεβάστε όλη την προκύρηξη από εδώ το παράρτημα από  εδώ και την αίτηση από εδώ

In this article

Join the Conversation