ΒΙΝΤEO. Σταυρούλα Μπραΐμη: Ζητάμε αναστολή της λειτουργίας του ΧΥΤΑ

Την απόφαση της να ζητήσει την αναστολή της λειτουργίας του διάτρητου ΧΥΤΑ Καρβουναρίου, ανέφερε σε δήλωση στην paramythia-online.gr, η δήμαρχος Σουλίου Σταυρούλα Μπραΐμη.  Θα ήθελα να ξέρω για...

Σε συνέχεια των σχετικών ενεργειών μας ως Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010 με σχετικές αποφάσεις , τις σχετικές ενέργειες μου ως Δήμαρχος Σουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, και ως μέλους του Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ,με τηλεφωνική επικοινωνία, έγγραφα και εισηγήσεις προς τους αρμόδιους με το ανωτέρω θέμα φορείς, και μετά από την σχετική έκθεση Επιτροπής για την διερεύνηση και αξιολόγηση του ΧΥΤΑ 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου – ΧΥΤΑ Καρβουναρίου (48582/340/31-05-2012 Απ. Περιφερειάρχη Ηπείρου) και την 1676/23-10-2012 Έκθεση ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικών όρων και κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τον  ΧΥΤΑ 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου – ΧΥΤΑ Καρβουναρίου της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Τομέας Βορείου Ελλάδος-τμήμα Ά), και όλα όσα σε αυτές αναφέρονται ,παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες σχετικά με

Α)Την άμεση δημοπράτηση των σχετικών έργων για την αντιμετώπιση των κατασκευαστικών και λειτουργικών προβλημάτων σωστή λειτουργία του  ΧΥΤΑ 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου – ΧΥΤΑ Καρβουναρίου και

Β)Την παράλληλη ,με την εκτέλεση των εργασιών των απαραίτητων έργων, αποσυμφόρηση του εν λόγω  Χώρου Υγειονομικής ταφής Απορριμμάτων, για την σωστή και αποτελεσματική εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών και την αποφυγή μελλοντικών λειτουργικών και κατασκευαστικών προβλημάτων.

Η Δήμαρχος Σουλίου
Μπραΐμη- Μπότση Σταυρούλα

In this article

Join the Conversation