Ανοιχτή επιστολή προς την Δήμαρχο Σουλίου

Απο:Αναστασίου ΑλέξανδροςΕκπρόσωπος της Α. ΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε Κυρία Δήμαρχε,Ο κόμπος έφθασε στο χτένι.Δικαίωμά σου να εκφράζεις τις όποιες συμπάθειες με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις. Ακόμη και...

Επίσης, όπως με πληροφόρησαν, έδωσες εντολή και τούτη τη χρονιά, ο ισολογισμός του Δήμου, να μη δημοσιευτεί στις εφημερίδες ΤΙΤΑΝΗ και ΤΟΛΜΗ, παρά το γεγονός ότι αυτό είναι βασική υποχρέωση, σύμφωνα και με τις διατάξεις των νόμων του Κράτους.
Επειδή υποψιάζομαι πως στις αίθουσες των Δικαστηρίων θα επικαλεστείς άγνοια των νόμων αυτών, σου υπενθυμίζω:
– Νόμος 3548/2007 «περί καταχώρησης δημοσιεύσεων των Φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις».
– Άρθρο 2 παρ. 1 του Νόμου 3548/2007: «Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ, η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται κατ’ έτος οι νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες που έχουν τις προϋποθέσεις δημοσιεύσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 1….»
– ΦΕΚ 808/19.03.12 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4167/21.01.12 Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 412/Β/22.02.12) «καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου».
– Άρθρο 3 παρ. 2 εδάφια α’ του Νόμου 3548/2007 «Οι ισολογισμοί του εδαφίου β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου αυτού καταχωρίζονται υποχρεωτικά, με κριτήριο την προβλεπόμενη από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 2328/1995 ίση κατανομή, με την αμοιβή που καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, από τον αρμόδιο φορέα, για λογαριασμό του οποίου δημοσιεύεται ο ισολογισμός, σε τουλάχιστον μία ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα κάθε νομού στον οποίο εκτείνεται η αρμοδιότητα της επιχείρησης ή του Οργανισμού και σε δύο εβδομαδιαίες νομαρχιακές εφημερίδες, οι οποίες περιλαμβάνονται στην απόφαση του άρθρου 2.»
– Άρθρο 3 παρ. 3 του Ν.3548/2007. «Η υποχρέωση των Φορέων της παρ. 3 του άρθρου 1 για τις δημοσιεύσεις των προηγούμενων παραγράφων, είναι ανεξάρτητη από την υποχρέωση δημοσιεύσεων, η οποία προβλέπεται από άλλες διατάξεις.
Οι δημοσιεύσεις του νόμου αυτού διενεργούνται επιπλέον αυτών…»
–    Νόμος 1256/1982 άρθρο 1 παρ. 6 «Η αληθινή έννοια της παρ. 1 του άρθρου 9 του νόμου 1232/1982 για την «επαναφορά σε ισχύ, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Ν.Δ. 4352/1964 και άλλες διατάξεις» είναι ότι στο δημόσιο τομέα περιλαμβάνονται όλοι οι κρατικοί φορείς ανεξάρτητα από το καθεστώς δημοσίου ή ιδιωτικού ή μικτού δικαίου που τους διέπει ήτοι:
α) Οι Κρατικές ή Δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκπροσωπούνται από το νομικό πρόσωπο του Δημοσίου
β) Οι Κρατικοί ή Δημόσιοι Οργανισμοί σαν Κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 19 παρ. 5 του Ν. 1586/1986 (Α37): Η αληθινή έννοια της περίπτωσης β’ της παρ. 6 του άρθρ. 1 του ν. 1256/1982 είναι ότι σ’ αυτή περιλαμβάνονται και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 
Κυρία Δήμαρχε.
Μου ήταν αδιανόητο, όλες αυτές τις δεκαετίες που ασχολούμαι με τα ΜΜΕ, να προσφύγω στη Δικαιοσύνη προκειμένου να διεκδικήσω, σαν επιχείρηση και πολίτης του οποίου τα δικαιώματα είναι εξασφαλισμένα από το ίδιο το Σύνταγμα της Πατρίδας, τα αυτονόητα.
Αρνούμαι δε κατηγορηματικά να αναγνωρίσω στον καθένα, πολύ δε περισσότερο, στους αιρετούς Άρχοντες, το δικαίωμα να θέτει εαυτόν υπεράνω των νόμων του Κράτους και των επιταγών του Συντάγματος.
Για τον λόγο αυτό, επέτρεψε μου να σε «συμβουλέψω» να συνέλθεις, απαλλάσσοντας τον εαυτό σου από κάθε αδυναμία αλαζονείας, που, αποδεδειγμένα, πια, σε έχουν οδηγήσει σε παραβατικές συμπεριφορές, που, και τον θεσμό που υπηρετείς πρόσβαλαν βάναυσα και ζημιές προκαλούν σε πολίτες της Χώρας.
Επειδή δε αρνείσαι να απαντήσεις ακόμη και στις τηλεφωνικές μου κλήσεις, η προθεσμία που έχεις είναι λίγες ώρες, από της λήψεως της παρούσης, ηλεκτρονικά.
Λυπάμαι, ειλικρινά, που οδηγούμε σ’ αυτό το μέτρο.
Όμως οι όποιες αντοχές, έχουν και τα όριά τους.
 

Αναστασίου Αλέξανδρος
Εκπρόσωπος της Α. ΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε

In this article

Join the Conversation