Προκηρύξη για την πρόσληψη συνεργάτη στο Επιμελητήριο Θεσπρωτίας

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει ότι έχει προκηρύξει Διαγωνισμό για την πρόσληψη ενός (1) ειδικού επιστημονικού συνεργάτη, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 20 μηνών μερικής απασχόλησης. Το πλήρες...

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει ότι έχει προκηρύξει Διαγωνισμό για την πρόσληψη ενός (1) ειδικού επιστημονικού συνεργάτη, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 20 μηνών μερικής απασχόλησης.

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ισόγειο του κτιρίου του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας (Κυρά Βασιλικής 13), και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου www.e-thesprotias.gr.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας από τις 08:30 έως και τις 14:30, και έως την Παρασκευή 23.11.2012 και ώρα 12:00 π.μ.

Τυπικά προσοντα:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπή ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής μιας από τις παρακάτω ειδικότητες: Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
2. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
3. Εμπειρία διάρκειας ενός (1) έτους τουλάχιστον σε Λογιστήριο του Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα.
4. Καλή γνώση της Αγγλική ή Ιταλικής γλώσσας.
5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού τουλάχιστον τάξης Γ.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!