Τα δικαιολογητικά και οι αίτησεις για την Θεσπρωτική Κοινωνική Συνεργασία

Ένα καινοτόμο και φιλόδοξο πρόγραμμα υλοποιείται  με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, τα οποία πλήττονται ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση, μέσω...

Ένα καινοτόμο και φιλόδοξο πρόγραμμα υλοποιείται  με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, τα οποία πλήττονται ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση, μέσω της ένταξης και επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Η Κοινωφελής επιχείρηση του Δήμου Σουλίου σαν εταίρος στην αναπτυξιακή σύμπραξη με την επωνυμία “Θεσπρωτική Κοινωνική Συνεργασία” καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους που εμπίπτουν στις κοινωνικές ομάδες που αναφέρονται στο κείμενο που ακολουθεί να προσέλθουν στα γραφεία της επιχείρησης στο παλαιό Γυμνάσιο Παραμυθιάς για πληρέστερη ενημέρωση και υποβολή της αίτησης.

Στόχος της προτεινόμενης παρέμβασης είναι η εργασιακή και κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων. Δηλαδή, η προετοιμασία των ωφελούμενων, που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, ώστε να μπορούν να :

Συμμετέχουν σε Ιδρυόμενες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις .
Ιδρύουν δική τους Επιχείρηση.
Προωθηθούν στην αξιοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και να τύχουν αντίστοιχων επιχορηγήσεων.
Προσληφθούν από επιχειρήσεις

Κατεβάστε ολόκληρο το κείμενο από εδώ
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων από εδώ

Την αίτηση του Υποψηφίου από  εδώ
In this article

Join the Conversation