Ερώτηση στη Βουλή απο τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο Μαντά για το φορολογικό ΚΕΠ Παραμυθιάς

Ερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό Οικονομικών με θέμα τη «Μη πρόβλεψη λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) στην Παραμυθιά» κατέθεσε ο βουλευτή Ιωαννίνων  ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Χρήστος  Μαντάς. Σύμφωνα...

 

Ερώτηση
Προς τον κ. Υπουργό –  Οικονομικών
Θέμα: Μη πρόβλεψη λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) στην Παραμυθιά

Με βάση την Υπουργική απόφαση υπ αριθμ. Δ6Α 1109388 ΕΞ 2011/2-8-2011 του Υπουργού Οικονομικών «Αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων “Λογιστικού” των Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως και ανακαθορισμός καθ΄ ύλην αρμοδιότητος Τμημάτων και Γραφείων των Δ.Ο.Υ. Α΄ και Β΄Τάξεως», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2187Β’ /29-11-2011, ανεστάλη η λειτουργία της ΔΟΥ Παραμυθιάς(Β) και οι αρμοδιότητές της μεταφέρθηκαν στο τμήμα ελέγχου της Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας.
Σύμφωνα με το πόρισμα της ειδικής επιτροπής για την αναδιοργάνωση των Δ.Ο.Υ. και κατόπιν της διακήρυξη διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (Κ.Ε.Φ.)» (Κωδικός Ο.Π.Σ.: 352201) και της υλοποίησής του, το Υπουργείο Οικονομικών θα προβεί στη δημιουργία 99 Κέντρων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Κ.Ε.Φ.) ως το τέλος του έτους για την διευκόλυνση των φορολογούμενων στην διενέργεια των συναλλαγών τους στις περιοχές των Δ.Ο.Υ. οι οποίες συγχωνεύονται.
Κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται για τον Δήμο Σουλίου και την πόλη της Παραμυθιάς. Να σημειωθεί πως η Δήμαρχος Σουλίου, στο με αριθμ. Πρωτ. 15894/22-11-2011 έγγραφο της προς το Υπ. Οικονομικών, για να διευκολύνει τη σύσταση ΚΕΦ στην Παραμυθιά τόνησε πως ο Δήμος διαθέτει και παραχωρεί τον χώρο στέγασης του συγκεκριμένου γραφείου και τον απαραίτητο εξοπλισμό  δωρεάν.
Ο Δήμος Σουλίου του Νομού Θεσπρωτίας, με έδρα την πόλη της Παραμυθιάς απαρτίζεται από 1 Δημοτική και 31 Τοπικές Κοινότητες και ο  πληθυσμός του, σύμφωνα  με την τελευταία απογραφή 2011 ανέρχεται στους 10.130 κατοίκους,  με σημαντική αύξηση κατά την καλοκαιρινή περίοδο.
Επειδή οι κάτοικοι της Παραμυθιάς κάνουν συνολικά 60 χιλιόμετρα και οι κάτοικοι της περιοχής του Σουλίου συνολικά 140 χιλιόμετρα για να εξυπηρετηθούν. Λόγω δε των γεωμορφολογικών ιδιαιτεροτήτων  της περιοχής ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού ζει και δραστηριοποιείται σε ορεινές και απομακρυσμένες τοπικές κοινότητες,
Επειδή η χρηματική επιβάρυνση των κατοίκων και η απώλεια επαγγελματικού και προσωπικού χρόνου για μετακινήσεις είναι μεγάλη με δεδομένο και τον περιορισμό  στα δρομολόγια του ΚΤΕΛ,
Επειδή στην περιοχή εδρεύουν πολλές αγροτοκτηνοτροφικές μονάδες, επιχειρήσεις ή ελεύθεροι επαγγελματίες και καθημερινά προκύπτει ανάγκη για φορολογικές συνδιαλλαγές ή τακτοποιήσεις φορολογικών εκκρεμοτήτων : 
 
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
• Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους δεν επιλέχθηκε στη συγκεκριμένη περιοχή, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν πιο πάνω, να λειτουργήσει Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων;
• Με βάση τα δικαιολογημένα αιτήματα των κατοίκων σκοπεύετε να αναθεωρήσετε και να δημιουργήσετε Κ.Ε.Φ. στην περιοχή της Παραμυθιάς;

Ο ερωτών βουλευτής
Χρήστος Μαντάς

In this article

Join the Conversation