Απάντηση Μπραΐμη σε ανοιχτή επιστολή

ΠΡΟΣ:κ. Αναστασίου ΑλέξανδροΕκπρόσωπο της Α.Αναστασίου & ΣΙΑ Ο.ΕΗγουμενίτσα Τ.Κ. 46100Θέμα: "Απάντηση σε επιστολή" Σε απάντηση των όσων αβάσιμα και ανυπόστατα αναφέρεται σε πρόσφατη επιστολή σας, και προκειμένου να...

Με την απόφαση του Υπ. Επικρατείας ,αριθ.4167/21-2-2012 (ΦΕΚ412/22-2-2012 τ.β) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.6698/190302012 (ΦΕΚ808/19-3-2012 τ.β) καθορίστηκαν οι ημερήσιες και εβδομαδιαίες νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες που έχουν δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου.

Ο Δήμος Σουλίου με βάση τις παραπάνω αποφάσεις και διατάξεις προέβη στην δημοσίευση του απολογισμού-ισολογισμού του Δήμου στην καθορισμένη από αυτές ημερήσια εφημερίδα του Νομού, χωρίς βέβαια να υποχρεούται σε δημοσίευση και σε εβδομαδιαίες εφημερίδες.

Στις δε διατάξεις του Ν.3548/2007 στις οποίες αναφέρεστε υπάγονται σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.3 β του ίδιου νόμου οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ) του Ν.3429/2005 (ΦΕΚ314τ.Α).

Με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την ορθολογική διαχείριση των χρημάτων των δημοτών, παραπάνω αριθμός δημοσιεύσεων είναι εκ περισσού, εκ του πονηρού και αποτελεί κατασπατάληση.

Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι όλα τα παραστατικά(τιμολόγια) που αφορούν δημοσιεύσεις του Δήμου Σουλίου στις εφημερίδες σας και έχουν περιέλθει στις υπηρεσίες του Δήμου, έχουν ήδη εξοφληθεί.

Εξάλλου , τόσο οι διαδικασίες προκηρύξεων συμπεριλαμβανομένων και των δημοσιεύσεων , όσο και οι σχετικές αποφάσεις των συλλογικών και μονομελών δημοτικών οργάνων, υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, οι δε δαπάνες σε προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η τήρηση της νομιμότητας, χωρίς εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις με κύριο γνώμονα την εξυπηρέτηση του πολίτη και την ορθή διαχείριση των δημοτικών πόρων προς όφελος του Δήμου, αποτελούν βασική αρχή και επιδίωξη της δημοτικής αρχής και κυρίαρχη υπόδειξη προς τις υπηρεσίες.

Οι όποιες κατ’ επίφαση καταγγελίες και δη αόριστες , περί παραβίασης νόμων δεν βρίσκουν κανένα απολύτως έρεισμα.

Σας καλούμε λοιπόν να ανακαλέστε, διαφορετικά επιφυλασσόμεθα εκ μέρους του συνόλου του Δήμου Σουλίου , για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας.-


Η Δήμαρχος Σουλίου

Σταυρούλα Μπραΐμη – Μπότση

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!