Εμπορευματικό κέντρο: Θέατρο παραλόγου

 Το γενικό μπάχαλο που επικρατεί στο Ελληνικό κράτος, επεκτείνεται σε ολόκληρη την περιφέρεια με οργανισμούς και δήμους να σπαταλούν χρήματα για μελέτες που αφορούν τεράστια έργα και που...

 

  1. Χωροταξική Μελέτη Διχωρικού Ε.Κ.
  2. Μελέτη βιωσιμότητας Ε.Κ. και Ανάλυση αγοράς για συμμετοχή ιδιωτών στο Ε.Κ.
  3. Master Plan – Πρώτη & Δεύτερη Φάση
  4. Κυκλοφοριακή Μελέτη & Μελέτη Μεταφορικών Ροών
  5. Πολεοδομική Μελέτη – Πρώτη & Δεύτερη Φάση
  6. Στρατηγική Ανάλυση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Ανάλυση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  7. Επιχειρηματικό Σχέδιο – Σχέδιο χρηματοδότησης, Πηγών χρηματοδότησης, Διεθνής διαγωνισμός για συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών, Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
  8. Κατασκευαστικά Σχέδια Υποδομών και Κτιρίων Ε.Κ.

 Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του έργου στο δημοτικό συμβούλιο Παραμυθιάς:

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!