Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης

Το Δημοτικό συμβούλιο θα συνεδριάσει στη Παραμυθιά την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου στις 18:00, χωρίς να υπάρχουν στα θέματα ημερησίας διάταξης, ο ΧΥΤΑ, το Εμπορευματικό κέντρο και το ιστορικό...

Το Δημοτικό συμβούλιο θα συνεδριάσει στη Παραμυθιά την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου στις 18:00, χωρίς να υπάρχουν στα θέματα ημερησίας διάταξης, ο ΧΥΤΑ, το Εμπορευματικό κέντρο και το ιστορικό κέντρο Παραμυθιάς.

Υπάρχει όμως ένα εξίσου σοβαρό θέμα, η τουριστική προβολή του Δήμου, που επιτέλους συζητείται για πρώτη φορά σε δημοτικό συμβούλιο.

Τα θέματα ημερησίας διάταξης είναι τα εξής:
1. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος
2. Έγκριση Τεχνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος – B Φάση
3. Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα interreg
4. Σύμφωνη γνώμη Δ.Σ για ενέργειες τουριστικής προβολής
5. Έγκριση Εορταστικών Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων
6. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για Βελτιώσεις Κοιμητηρίων Παραμυθιάς
7. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για Κατασκευή δεξαμενής στη Γλυκή
8. Χορήγηση παράτασης & Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για αντικατάσταση ύδρευσης Σαλονίκης
9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για Κατασκευή δεξαμενής στη Γλυκή
10. Έγκριση της απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ για Επιλογή Προσωπικού για την καθαριότητα του Γ.Ε.Λ Παραμυθιάς
11. Κατανομή πίστωσης 28.398,18 Ευρώ για αντιμετώπιση Λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων
12. Επιχορήγηση  σχολικών μονάδων με 30.000,00 ευρώ για προμήθεια πετρελαίου
13. Επιχορήγηση ΕΠΑΛ Παραμυθιάς για την πραγματοποίηση της πενθήμερης εκδρομής
14. Κατ΄ αρχήν λήψη απόφασης  για εξέταση υποθέσεων ιδιοκτησιακών διαφορών μεταξύ Δήμου και ιδιωτών
15. Εκμισθώσεις αγροτεμαχίων του Δήμου
16. Έγκριση εξόδων μετακίνησης αιρετών

In this article

Join the Conversation