Οικολογικό έγκλημα Λίμνης Χοτκοβας. Ειναι αναστρέψιμο;

Η προχειρότητα και η εκνευριστική απάθεια που αντιμετωπίζει το κράτος σημαντικά ζητήματα που σε οποιαδήποτε άλλη ευνομούμενη πολιτεία θα βρισκόταν στην πρώτη γραμμή δράσεων, μπορούμε να την συναντήσουμε...

Η προχειρότητα και η εκνευριστική απάθεια που αντιμετωπίζει το κράτος σημαντικά ζητήματα που σε οποιαδήποτε άλλη ευνομούμενη πολιτεία θα βρισκόταν στην πρώτη γραμμή δράσεων, μπορούμε να την συναντήσουμε σε δεκάδες περιπτώσεις στην περιοχή μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το οικολογικό έγκλημα που συντελείται στην Λίμνη Χοτκοβα (Λιμνοπούλα) Σέλιανης Παραμυθιάς.

Όπως έχουμε αναφέρει πολλάκις, εδώ και 4 χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή του αρδευτικού έργου Χότχοβας Παραμυθιάς, το οποίο έχει επιφέρει την καταστροφή της Λίμνης η οποία αποτελεί Τόπο Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΚ, με κωδικό GR2120003, ενταγμένο στο ευρωπαϊκό δίκτυο NATURA 2000. Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στάσεις διατροφής, και διαχείμασης για χιλιάδες υδρόβια πουλιά, με μία από τις μεγαλύτερες πυκνότητες πανίδας και ορνιθοπανίδας σε όλη την Ελλάδα, αναλογικά με την έκταση που καταλαμβάνει. Είδη ενδημικών ψαριών, μεγάλοι πληθυσμοί αμφιβίων και βαλτοχελώνων, καθώς και ένα σπάνιο είδος ορθόπτερου που κινδυνεύει παγκοσμίως με εξαφάνιση, περιλαμβάνονται στην πανίδα της περιοχής και χρήζουν προστασίας.

Σύμφωνα με καταγγελίες της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, οι εργασίες κατασκευής του αρδευτικού έργου δεν έγιναν σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και στερούν χιλιάδες ζώα και πουλιά από το καταφύγιό τους. Ειδικότερα, στο κέντρο του υγρότοπου κατασκευάστηκε ταμιευτήρας βάθους αρκετών μέτρων, ο οποίος δεν αποτελεί πλέον κατάλληλο ενδιαίτημα για τα περισσότερα προστατευόμενα είδη υδρόβιων πουλιών κοινοτικού ενδιαφέροντος, που χρειάζονται απαραίτητα ρηχές εκτάσεις για να τραφούν. Επιπλέον, με το υλικό των εκσκαφών επιχωματώθηκαν οι περιφερειακές υγροτοπικές εκτάσεις καταστρέφοντας ό,τι απέμενε από τον υγρότοπο.

Επίσης χαρακτηριστικό των επιπτώσεων που έχει επιφέρει η καταστροφή της λίμνης είναι η οφθαλμοφανής μείωση του πληθυσμού των πελαργών της Παραμυθιάς, που αποτελούσαν το σήμα κατατεθέν της πόλης (διαβάστε εδώ περισσότερα).

Παρά τις διαμαρτυρίες και τις καταγγελίες ακόμα και στην Ευρωβουλή από τον Ευρωβουλευτή κ. Τρεμόπουλο, δεν έχει ληφθεί καμία μεριμνά για την αποκατάσταση των ζημιών ώστε να σώσουμε ότι μπορούμε. Ανά διαστήματα παρεμβάσεις με ερωτήσεις και διαμαρτυρίες έχουν γίνει από πολλές και γνωστές οικολογικές οργανώσεις.

Το θέμα είναι αρκετά σημαντικό και εύκολα αναστρέψιμο αρκεί Δήμος και Περιφέρεια να ασχοληθούν σοβαρά και να επιβάλουν διορθωτικές εργασίες σύμφωνες με την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (που ποιος ξέρει πόσο την πληρώσαμε) ώστε η σημερινή ολυμπιακή πισίνα να ξαναγίνει η λίμνη που όλοι θυμόμαστε.

In this article

Join the Conversation