Δήμος Σουλίου: Προμήθεια Μηχανογραφικού Υλικού

«Πρόσκληση  για την υποβολή κλειστής οικονομικής προσφοράς  για  την Προμήθεια Αναλώσιμων εκτυπωτών του Δήμου Σουλίου». Η Δήμαρχος Σουλίου καλεί όλους τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά στο...

«Πρόσκληση  για την υποβολή κλειστής οικονομικής προσφοράς  για  την Προμήθεια Αναλώσιμων εκτυπωτών του Δήμου Σουλίου».


Η Δήμαρχος Σουλίου καλεί όλους τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου για την «Προμήθεια Αναλώσιμων εκτυπωτών του Δήμου Σουλίου» έως την 5/12/2012 στις 11:00 μ.μ..

Κατεβάστε το έντυπο οικονομικής προσφοράς και την περιγραφή των ειδών από εδώ

In this article

Join the Conversation