Στη Βουλή ο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου

Ερώτηση  στη βουλή, αναφορικά με το θέμα του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου, κατέθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μιχάλης Κασσής και ειδικότερα προς τους υπουργούς Περιβάλλοντος Ενεργείας και Κλιματικής Αλλαγής και...

Με την από 23/10//2012 «Έκθεση ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικών όρων και κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τον ΧΥΤΑ 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου στη θέση Καρβουνάρι» των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, κλήθηκαν σε απολογία η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, ο Ανάδοχος λειτουργίας, ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου.

Σύμφωνα με την έκθεση των επιθεωρητών, σελίδα 31, «τόσο οι διαπιστώσεις των επιθεωρητών, όσο και οι γραπτές διαπιστώσεις/παρατηρήσεις μέλους της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής και του αναδόχου λειτουργίας, συνηγορούν στην ορθότητα του συμπεράσματος ότι ο ΧΥΤΑ παρουσιάζει μελετητικές, σχεδιαστικές και κατασκευαστικές αστοχίες και παραλείψεις, ημιτελείς εργασίες, ανεπάρκεια έργων, απουσία ή και ελλείψεις υλικών και μη εγκεκριμένες αλλαγές υλικών κατασκευής».

Τέλος ο ανάδοχος λειτουργίας είχε επισημάνει στον φορέα, στις 6/9/2011, αστοχίες στις κατασκευές (φρεάτια, μόνωση), ελλείψεις σε υλικά και εξοπλισμό, ανεπάρκεια έργων διαχείρισης όμβριων, ημιτελή στεγανοποίηση πρανών, μείωση χωρητικότητας κυττάρου και ταχύτητας διήθησης, έλλειψη συντήρησης εξοπλισμού και μη εφαρμογή της μελέτης εφαρμογής.

Ερωτάται ο υπουργός:
1) Μετά την έκθεση, τι έχει γίνει με τις απολογίες που ζητήθηκαν και με τον καταλογισμό ευθυνών;
2) Τι προτίθεται να πράξει το υπουργείο σας ως προς την αποκατάσταση της λειτουργίας του έτσι ώστε να είναι σύμφωνη με την υπάρχουσα νομοθεσία και με γνώμονα του την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας; »»

In this article

Join the Conversation