Τα θέματα του δημοτικού συμβουλίου της Τετάρτης

Την Τέταρτη 12 Δεκεμβρίου θα συνεδριάσει στη Παραμυθιά το Δημοτικό Συμβούλιο με τα θέματα ημερησίας διάταξης να είναι τα εξής: – Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος– Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού...

Την Τέταρτη 12 Δεκεμβρίου θα συνεδριάσει στη Παραμυθιά το Δημοτικό Συμβούλιο με τα θέματα ημερησίας διάταξης να είναι τα εξής:

– Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος
Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος
Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων του Δήμου
Καθορισμός ετήσιας επιχορήγησης Νομικών Προσώπων
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για κατασκευή δεξαμενής στη Γλυκή
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για κατασκευή δεξαμενής στη Γλυκή
Χορήγηση 3ης παράτασης &  Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε για την υδρευση Πολυδρόσου
Έγκριση 3ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για την κατασευή γηπέδων 5χ5 σε Ζερβοχώρι και Νεράιδα
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε για κατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για κατασκευή Γηπέδου  5Χ5 στη Γλυκή
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για κατασκευή Πεζοδρομίου του Ποταμού Αχέροντα
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για Τσιμεντοστρώσεις Παραμυθιάς
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για Επέκταση δικτύου άρδευσης προς άνω Γαρδίκι
Ρυθμίσεις λογαριασμών ύδρευσης.

 

In this article

Join the Conversation