Γενική Συνέλευση των εργαζομένων ΟΤΑ Θεσπρωτίας

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Νομού Θεσπρωτίας Έχοντας υπόψη: α)Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ισχύοντα καταστατικού του Συλλόγου β) Την αριθμ. 1/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου...

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Νομού Θεσπρωτίας Έχοντας υπόψη: α)Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ισχύοντα καταστατικού του Συλλόγου β) Την αριθμ. 1/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συζύγου γ) Την ανάγκη σύγκλησης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συ/Λόγου,

Σας καλούμε σε τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 14η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00′ στην Ηγουμενίτσα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

– Λογοδοσία Πεπραγμένων της απερχόμενης Διοίκησης.
– Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής, για την Οικονομική διαχείριση του Συλλόγου.
– Εγκριση Απολογισμού και Προϋπολογισμού του Συλλόγου.
– Συζήτηση επί Κλαδικών θεμάτων – Λήψη αποφάσεων – Ψηφίσματα.
– Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη: α) Νέου Διοικητικού Συμβουλίου, β) Ελεγκτικής Επιτροπής και γ) Αντιπροσώπων του Συλλόγου στην Π.Ο.Ε. Ο. Τ.Α..-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Α) Ώρα 10.00’μέχρι 10.30′, προσέλευση και οικονομική Τακτοποίηση μελών του Συλλόγου. Β) Ώρα 10.30’μέχρι 10.45′, διαπίστωση απαρτίας.
Γ) Ώρα 10.45′, χαιρετισμός απερχόμενης Διοίκησης από τον Πρόεδρο του Συλλόγου.
Δ) Ώρα 11.00′, Εκλογή Προεδρείου, Λογοδοσία Πεπραγμένων, Εγκριση Προϋπολογισμού – Απολογισμού, Συζήτηση Κλαδικών Θεμάτων.
Ε) Ώρα 13.00′ μέχρι 15.00′, Αρχαιρεσίες ανάδειξης Διοικητικού Συμβουλίου – Ελεγκτικής Επιτροπής – Αντιπροσώπων στην Π.O.E. Ο. Τ.Α.
(Για την ψηφοφορία απαραίτητη η αστυνομική ταυτότητα και το βιβλιάριο υγείας)

In this article

Join the Conversation