Πέντε προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς της Παραμυθιάς

Η Πρόεδρος ΝΠΔΔ ΑΡΩΓΗ- Δήμου Σουλίου κάνει γνωστό ότι, το ΝΠΔΔ ΑΡΩΓΗ Δήμου Σουλίου θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή...

Η Πρόεδρος ΝΠΔΔ ΑΡΩΓΗ- Δήμου Σουλίου κάνει γνωστό ότι, το ΝΠΔΔ ΑΡΩΓΗ Δήμου Σουλίου θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή τους μέχρι την λήξη του προγράμματος, πέντε άτομα, (2 Βρεφονηπιοκόμους, 1 Βοηθο Βρεφονηπιοκόμου, 1 Καθαρίστρια και 1 βοηθό μάγειρα) για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” στην υπηρεσία των Παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ ΑΡΩΓΗ Δήμου Σουλίου.

Κατεβάστε την προκήρυξη από εδώ

Κατεβάστε την περίληψη από εδώ

Κατεβάστε την αίτηση  από εδώ

Κατεβάστε το παραρτημα από εδώ

In this article

Join the Conversation