Μήνυμα για το 2013 του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παραμυθίας κ.κ ΤΙΤΟΥ

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί, πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παραμυθίας.   Στὴν ἀρχὴ αὐτοῦ τοῦ Νέου χρόνου σᾶς ἀποστέλλω τὶς πιὸ θερμὲς πατρικές μου εὐχὲς γιὰ ἕνα βίο μακροχρόνιο καὶ εἰρηνικό,...

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί, πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παραμυθίας.  

Στὴν ἀρχὴ αὐτοῦ τοῦ Νέου χρόνου σᾶς ἀποστέλλω τὶς πιὸ θερμὲς πατρικές μου εὐχὲς γιὰ ἕνα βίο μακροχρόνιο καὶ εἰρηνικό, μὲ ὑγεία σωματικὴ καὶ ψυχικὴ καὶ μὲ κάθε πρόοδο στὸ ἀγαθό, γιὰ τὸ καλὸ τὸ δικό μας, τῆς πατρίδος μας καὶ ὅλου τοῦ κόσμου.

Κάθε χρόνος πού περνᾶ κόβει ἕνα κομμάτι τῆς ζωῆς μας καὶ ἀφήνει πίσω του ἀναμνήσεις καλὲς ἢ κακὲς (ὀδυνηρές) καὶ ἔργα θετικὰ ἢ ἀρνητικά, ἐποικοδομητικὰ ἢ καὶ καταστροφικὰ μὲ σοβαρὲς ἐπιπτώσεις γιὰ τὴν ζωή μας καὶ τὴν ζωὴ τοῦ κόσμου.

 Γι’ αὐτὸ ὁ χρόνος ἀποτελεῖ πολύτιμο κεφάλαιο τῆς ζωῆς μας, ποὺ πρέ­πει πάντοτε νὰ τὸ προσέχουμε, νὰ μὴ τὸ σπαταλᾶμε ἄσκοπα καὶ νὰ τὸ διαθέτουμε γιὰ τὸ καλὸ ὅλων, τὸ δικό μας καὶ ὅλου τοῦ κόσμου.

Στὴν ροὴ τῆς ἱστορίας οἱ ἄνθρωποι δημιούργησαν ἔργα μεγάλα καὶ λαμπρά, ἔργα προόδου καὶ πολιτισμοῦ, ἔργα ἀγάπης καὶ ἀλληλεγγύης ποὺ εὐεργέτησαν τὴν ἀνθρωπότητα ἀναδεικνύοντας μεγάλους καὶ φωτισμένους εὐεργέτες, ἐκπροσώπους τῶν γραμμάτων, τῶν ἐπιστημῶν καὶ τῆς φιλανθρωπίας. Ἄλλοι πάλι μὲ τὸν ἀρνητικὸ τρόπο τῆς ζωῆς τους, ἐδημιούργησαν πολέμους, καταστροφὲς καὶ ὀδυνηρὲς πληγὲς στὸ σῶμα τῆς ἀνθρωπότητος.

Ἀλλὰ ἀπὸ τί ἐξαρτᾶται ἡ καλὴ ἢ κακὴ συμπεριφορὰ καὶ προσφορὰ τῶν ἀνθρώπων; Ἐξαρτᾶται κυρίως ἀπὸ τὴν ψυχικὴ καὶ πνευματικὴ καλλιέργειά τους. Ἀπὸ τὴν ἀγάπη καὶ τὸν σεβασμὸ σὲ κάθε ἄνθρωπον κάθε ἐθνικότητας, φυλῆς καὶ χρώματος. Κυρίως, ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν πίστη του καὶ τὴν ἀγάπη στὸν Θεὸ καὶ τὴν πραγμάτωση τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν ποὺ πηγάζουν ἀπὸ τὰ διδάγματα τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ, καὶ τὴν διδασκαλία τῶν ἁγίων πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι ὀρθῶς ἑρμήνευσαν αὐτό.

Ἂν θέλουμε λοιπὸν ἡ ζωή μας νὰ εἶναι εἰρηνική, δημιουργικὴ καὶ εὐτυχισμένη, ἂς τὴν στηρίξουμε ἐπάνω στὸν βράχο τῆς πίστεως τοῦ Χριστοῦ. Τότε δὲν θὰ φοβᾶται τὶς θύελλες καὶ τὶς δοκιμασίες τῆς ζωῆς ἀλλά θὰ πορεύεται μὲ εἰρήνη καὶ χαρὰ στὴν καλὴ δημιουργία καὶ στὴν πρόοδο καὶ τὴν τελικὴ κατάληξή της στὴν βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὅπου οἱ ἅγιοι αἰωνίως ἀγάλλονται καὶ δοξάζονται, μεγαλύνοντες καὶ ὑμνολογοῦντες τὴν δόξαν του.

 

Χρόνια πολλὰ καὶ εὐλογημένο τὸ νέο ἔτος 2013.

† Ὁ Παραμυθίας ΤΙΤΟΣ

In this article

Join the Conversation