Με τα “Φώτα” ο νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή  6η  Ιανουαρίου 2013 (ημέρα των Φώτων) στις 12.00 π.μ  ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64...

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή  6η  Ιανουαρίου 2013 (ημέρα των Φώτων) στις 12.00 π.μ  ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

In this article

Join the Conversation