Και επίσημα το νέο ΔΣ της Δωδώνης. Μέλος ο Χάρης Γκουλίουμης

Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες που υπήρχαν τον τελευταίο καιρό σχετικά με την σύνθεση του νέου ΔΣ της ΔΩΔΩΝΗΣ ΑΕ. Έτσι κατά την σημερινή, αναβληθείσα από τις 5 Δεκεμβρίου, Έκτακτη...

Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες που υπήρχαν τον τελευταίο καιρό σχετικά με την σύνθεση του νέου ΔΣ της ΔΩΔΩΝΗΣ ΑΕ. Έτσι κατά την σημερινή, αναβληθείσα από τις 5 Δεκεμβρίου, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων επικυρώθηκε η αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών και αναδείχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ το οποίο απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

Από την πλευρά του πλειοψηφικού μετόχου οι κ.κ Michael A. O’Neill, Dmitri Razorenov, Tom Seepers, Ιωάννης Βιτάλης και Ηλίας Κοϊμτζόγλου. Από την πλευρά των ΕΑΣ προτάθηκαν για το Δ.Σ οι κ.κ. Βασίλειος Μήτσιος και Θεοχάρης Γκολιούμης, πρόταση που έγινε αποδεκτή από τον πλειοψηφικό μέτοχο. Στη συνέχεια το νέο Δ.Σ συγκροτήθηκε σε σώμα το οποίο έχει ως εξής:

Michael A. O’Neill Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Ιωάννης Βιτάλης Αντιπρόεδρος
Tom Seepers Μέλος
Ηλίας Κοϊμτζόγλου Μέλος
Βασίλειος Μήτσιος Μέλος
Θεοχάρης Γκουλιούμης Μέλος

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΩΔΩΝΗ κ. Michael A. O’ Neill εκ μέρους του Δ.Σ δήλωσε: «Όλοι θα εργαστούμε για το καλό της εταιρίας, το ενδιαφέρον μας για την ανάπτυξή της, είναι άλλωστε πολύ μεγάλο, όπως επίσης μεγάλο είναι και το ενδιαφέρον μας για το προσωπικό και τους χιλιάδες κτηνοτρόφους». Ο κ. O’Neill έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στη στήριξη της Ηπειρωτικής κοινωνίας. Τέλος επανέλαβε πως στόχος της νέας διοίκησης είναι να μεγαλώσει τη ΔΩΔΩΝΗ ακόμη περισσότερο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

In this article

Join the Conversation