Ο Γιώργος Στάθης, νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σε σημερινή τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην Παραμυθιά, διεξήχθη η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή του πρόεδρου του Δημοτικού συμβουλίου...

Σε σημερινή τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην Παραμυθιά, διεξήχθη η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή του πρόεδρου του Δημοτικού συμβουλίου καθώς και του αντιπροέδρου αλλά και του γραμματέα.

Νέος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο εκπαιδευτικός Γεώργιος Στάθης με τα εξής αποτελέσματα:

Συνδυασμός πλειοψηφίας:
Ψήφησαν: 14
Υπέρ του Γεώργιου Στάθη: 11
Λευκά: 2
Άκυρο: 1

Ολομέλεια
Ψήφησαν: 22
Υπέρ του Γεώργιου Στάθη: 17
Λευκά: 5

Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εκλέχτηκε ο Βασίλης Διαμάντης ενώ γραμματέας ο Δημήτρης Ζορκάδης. Αμφότεροι εκλέχτηκαν με 20 ψήφους υπέρ και 2 λευκά.

In this article

Join the Conversation