Ο Προϋπολογισμός και τα άλλα 23 θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης

Η ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου Σουλίου, οικονομικού έτους 2013, θα συζητηθεί σε Δημοτικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει στη Παραμυθιά την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου στις 18:00’ για πρώτη...

Η ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου Σουλίου, οικονομικού έτους 2013, θα συζητηθεί σε Δημοτικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει στη Παραμυθιά την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου στις 18:00’ για πρώτη φορά με τους νέους αντιδημάρχους και το νέο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Την ιδία ημέρα και μια ώρα αργότερα, θα πραγματοποιηθεί νέο Δημοτικό Συμβούλιο με τα 23 θέματα ημερησίας διάταξης να είναι τα εξής:

Ενημέρωση για την πορεία του αποχετευτικού Παραμυθιάς
Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης (Ε.Π.Δ.)
Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων
Ορισμός μελών επιτροπών παραλαβής έργων, υπηρεσιών και συγκρότηση επιτροπών προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ
Ορισμός μελών επιτροπής κατάρτισης φορολογικών καταλόγων
Ορισμός μελών Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων με συμβιβασμό
Ορισμός μελών Επιτροπής ελέγχου και απόδοσης τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών
Καθορισμός ωρών υπερωριακής απασχόλησης πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου
Καθορισμός ωρών υπερωριακής απασχόλησης Ληξιάρχων 
Έγκριση χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από αιρετά όργανα
Αναπροσαρμογή μισθώματος σταθμών κινητής τηλεφωνίας
Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου
Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων
Κατανομή πίστωσης 28.398,18 Ευρώ για αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων
Κατανομή πιστώσεων 8.497,23 & 9.445,81 € για αντιμετώπιση επισκευαστικών αναγκών σχολικών μονάδων
Επιχορήγηση Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής για την πραγματοποίηση της Εκδρομής Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου Παραμυθιάς
Αποδοχή Απόφασης Ένταξης και ειδικών όρων και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής των όρων Ένταξης για Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών Γλυκής
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για το έργο Τεχνική βοήθεια
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου *ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΛΑΚΩΤΗΣ
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου *ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου *ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ ΓΚΡΙΚΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου *ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ  ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

 

In this article

Join the Conversation