Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης και Συμβουλευτικής απο το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας

Έχοντας ως κύριο στόχο τη στήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων που αποτελεί μονόδρομο για την έξοδο από την κρίση και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων...

– Αίτηση συμμετοχής
– Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
– Βεβαίωση εργοδότη ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος
– Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα
– Πρόσφατη φωτογραφία
– Υπεύθυνη Δήλωση ότι η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό άνω των 250 ατόμων

Κατεβάστε την σχετική αιτηση απο εδώ

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, να υποβάλλουν άμεσα αίτηση συμμετοχής, στο Επιμελητήριο Θεσπρωτίας.

Εκ της Διοικήσεως
Του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!