Τα αποτελέσματα των εκλογών στη Παραμυθιά για τους σύνεδρους του ΠΑΣΟΚ. Όλα τα ονόματα

Πραγματοποιήθηκαν και στην Παραμυθιά οι εκλογές του ΠΑΣΟΚ για την εκπροσώπηση στο 9ο συνέδριο του κινήματος. Συμφωνά με τα τοπικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ η προσέλευση κινήθηκε σε εξαιρετικά...

Εγγεγραμμένα μέλη και φίλοι 205
Εψήφισαν 35
Έγκυρα 35
Άκυρα 0
Αρ. Υποψηφίων 7

Έλαβαν:
Σπυρόπουλος Νικόλαος του Ανδρέα 17
Μάρκου Παρασκευή του Ηλία 14
Καραγιάννης Παναγιώτης του Σπυρίδων 2
Καραγιάννης Σπυρίδων του Ιωάννη 2
Δημητρίου Φώτιος του Αλέξανδρου 0
Γαλανόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη 0
Παπαχρήστου Διαμαντούλα του Αναστασίου 0

Σούλι:
Εγγεγραμμένα μέλη και φίλοι 70
Εψήφισαν 15
Έγκυρα 15
Άκυρα 0
Αρ. Υποψηφίων 7

Έλαβαν:
Σπυρόπουλος Νικόλαος του Ανδρέα 10
Δημητρίου Φώτιος του Αλέξανδρου 5
Μάρκου Παρασκευή του Ηλία 0
Καραγιάννης Σπυρίδων του Ιωάννη 0
Παπαχρήστου Διαμαντούλα του Αναστασίου 0
Καραγιάννης Παναγιώτης του Σπυρίδων 0
Γαλανόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη 0

 

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα Δήμου για την εκπροσώπηση της Νεολαίας
Καραγιάννης Παναγιώτης του Σπύρου 17
Καραγιάννης Σπύρος του Ιωάννη 16
Γαλανόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη 15
Μάρκου Παρασκευή του Ηλία 15

In this article

Join the Conversation