Μαθήματα αξιοπρέπειας στην ημερίδα για την αναπηρία

Μαθήματα αξιοπρέπειας και αγώνα δόθηκαν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «Καρκαμίσι», κατά τη διάρκεια της ημερίδας για την αναπηρία, με θέμα : «Βλέποντας τα δύσκολα ως προκλήσεις», που διοργανώθηκε  από...

Ταυτόχρονα,  ανέδειξε για την εποχή μας, που χαρακτηρίζεται ως εποχή της γνώσης και πληροφόρησης, τις ελλείψεις σε υλικοτεχνικές και κτιριακές υποδομές, τα σοβαρά  προβλήματα  πρόσβασης των ΑΜΕΑ στη δημόσια  εκπαίδευση και την ενεργό συμμετοχή τους στον παραγωγικό ιστό της χώρας και γενικά  στα ελλιπή μέτρα παρέμβασης   της πολιτείας  στον τομέα της  απαιτούμενης μέριμνας  και κοινωνικής φροντίδας. 

 

 
Παραμυθιά, 12  Μαρτίου  2013
ΑΠΟ  ΤΟ  ΔΗΜΟ  ΣΟΥΛΙΟΥ

In this article

Join the Conversation