Η Περιφ. Παράταξη ΑΥΡΙΟ, για το υδροηλεκτρικό Καλαμά

Η 14η Μαρτίου είναι η παγκόσμια μέρα των αγώνων για την προστασία των ποταμών από τα φράγματα, τις εκτροπές και την εμπορευματοποίηση. Στην Ήπειρο, εκτός από τα ανοιχτά...

Η 14η Μαρτίου είναι η παγκόσμια μέρα των αγώνων για την προστασία των ποταμών από τα φράγματα, τις εκτροπές και την εμπορευματοποίηση. Στην Ήπειρο, εκτός από τα ανοιχτά μέτωπα του Αράχθου και του Αώου, η επέτειος αυτή γίνεται επίκαιρη και λόγω της χθεσινής συζήτησης, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, του υδροηλεκτρικού έργου στη θέση «Αβαρίτσα» του ποταμού Καλαμά. Σε αντίθεση με τη στάση της πλειοψηφίας, η παράταξή μας καταψήφισε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου για τους εξής λόγους:

– Δεν θεωρούμε ότι όλα τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα πρέπει να γίνονται δεκτά άνευ ετέρου, χωρίς δηλαδή την εξέταση των συγκεκριμένων κάθε φορά προϋποθέσεων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πιστεύουμε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περισσότεροι λόγοι, για τους οποίους το 2003 η κρατική Περιφέρεια είχε απορρίψει το ίδιο έργο και η τότε ενδιαφερόμενη εταιρία παραιτήθηκε από τα δικαστικά μέσα, που είχε ασκήσει
– Το βασικό πρόβλημα είναι η κατασκευή φράγματος και ο σχηματισμός τεχνητής λίμνης 223 στρεμμάτων, η διακοπή δηλαδή της φυσικής ροής του ποταμού. Ακόμη και με την ύπαρξη θυροφραγμάτων, οι συνέπειες στο οικοσύστημα είναι μη αναστρέψιμες και ορισμένες μάλιστα επισημαίνονται από το τμήμα αλιείας της ΠΕ Θεσπρωτίας
– Από τη ΜΠΕ απουσιάζει η αθροιστική αποτίμηση των ήδη υπαρχόντων και των σχεδιαζόμενων Υ/Η έργων στον Καλαμά καθώς και άλλα κρίσιμα δεδομένα ενώ δεν στερείται σημασίας η τοποθέτηση του έργου στην περιφερειακή ζώνη του εθνικού πάρκου στενών Καλαμά
– Τέλος, ακόμη και αυτή η περιορισμένη ενημέρωση ανέδειξε την έντονη αντίδραση της τοπικής κοινωνίας, η οποία απαιτεί διαφορετική διαχείριση του υδάτινου πλούτου της περιοχής.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!