Ο απολογισμός του Θωμά Πιτούλη

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,Στα πλαίσια του απολογισμού για το έτος 2012 και σε συνέχεια του υπηρεσιακού απολογισμού για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας θα ήθελα να προσθέσω τα κάτωθι....

Αυτό εκτός από περιβαλλοντική παρέμβαση, απαλείφει από τους 1ήμους της Θεσπρωτίας, το τεράστιο πρόβλημα των προστίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αξίζει να μνημονευθεί ότι αυτά αγγίζουν τις τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ ημερησίως.

Με χρηματοδότηση από την Π.Ε Θεσπρωτίας αποψιλώθηκε η στρατιωτική γέφυρα «Μπέλεϋ» στην Γλυκή, η οποία σε πλημμυρικά φαινόμενα λειτουργούσε ως φράγμα στην ροή του ποταμού Αχέροντα με επακόλουθο το φαινόμενο να οξύνετε.

ίσης, σε συνεργασία με την VIII Μεραρχία επισκευάσαμε την Γέφυρα στην περιοχή της Μπολιάνας, η οποία χρησιμεύει και εξυπηρετεί, όλους τους κατοίκους της περιοχής μα περισσότερο τους αγρότες και κτηνοτρόφους για την μεταφορά των προϊόντων τους.

Ολοκληρώσαμε την Γεωλογική μελέτη, με χρηματοδότησή μας, για τις ενότητες του Σχεδίου Πόλεως Δήμου Ηγουμενίτσας, ώστε να μπορούν αυτές να ολοκληρωθούν. Βέβαια είναι αρμοδιότητα του ιδίου του Δήμου, ο οποίος όμως δεν μπορούσε να την προωθήσει για οικονομικούς λόγους.

Σε συνεργασία με τον δήμο Ηγουμενίτσας και το ΚΕΘΕΑ, χρηματοδοτήσαμε την κατασκευή, μάλιστα σήμερα λειτουργεί παράρτημα ΚΕ.Θ.Ε.Α στην Ηγουμενίτσα, με ότι αυτό συνεπάγεται. Μετά από δεκαπέντε χρόνια, ίσως και παραπάνω, ολοκληρώθηκαν οι αναδασμοί κάμπου Ρίζανης-Κορύτιανης στον Δήμο Ηγουμενίτσας καθώς του αγροκτήματος Ξηρολόφου στον Δήμο Σουλίου, και Γεροπλατάνου-Πηγαδουλίων του Δήμου Φιλιατών. Αποδόθηκαν δε, στους δικαιούχους οι τελικές ιδιοκτησίες.

Έχουμε δεσμευτεί, ότι με μηχανήματα της Π.Ε Θεσπρωτίας, θα συνδράμουμε ώστε να γίνουν αυτοί λειτουργικοί. Αν και είναι ευθύνη των αντίστοιχων Δήμων.
Σε συνεργασία με τον δήμο Φιλιατών προωθήσαμε και ολοκληρώνεται μελέτη ύδρευσης περιοχών του Δήμου όπως περιοχή Σκάλας, Κοκκινολιθαρίου και Αγίου Νικολάου. Ουσιαστικά σε όλο τον ορεινό όγκο του Δήμου Φιλιατών.

Επίσης με τον Δήμο Ηγουμενίτσας για υδροδότησή του από τις Πέντε Εκκλησιές

Σε συνεργασία με τον πρώην υπουργό κύριο Μπένο, και το Ν.Π.Δ.Δ «ΔΙΑΖΩΜΑ» υπογράψαμε προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού, για την ανάδειξη και αναστήλωση του θεάτρου Γιτάνων. Ένα από τα πλέον αξιόλογα θέατρα που υπάρχουν στην Ελλάδα. Οι εργασίες έχουν προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθμό και συνεχίζονται. Ολοκληρώσαμε το Λαογραφικό Μουσείο Τσαμαντά και το πολιτιστικό Κέντρο Κεραμίτσας, με έξτρα χρηματοδοτήσεις εκτός των εγκεκριμένων κονδυλίων από το πρόγραμμα Πίνδος.

Στα πλαίσια της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα συμμετείχαμε σε δύο προγράμματα.

1. Με το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Ηπείρου για δώδεκα άτομα τα οποία απασχολήθηκαν σε εργασίες συντήρησης μικρών επισκευαστικών έργων και των κτιρίων της Π.Ε Θεσπρωτίας. Το πρόγραμμα αυτό ολοκληρώθηκε τον 1εκέμβριο του 2012.
2. Με την ΕΨΕΠ Ηπείρου για εξήντα πέντε άτομα, με προσωπικό κοινωνικών υπηρεσιών, όπως κατ’ οίκον φροντίδα ηλικιωμένων, πασχόντων από άνοια, ψυχικώς πασχόντων κλπ στην Π.Ε Θεσπρωτίας. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του προσωπικού η Π.Ε Θεσπρωτίας διασφάλισε την μετακίνησή τους με δικά της μέσα. Το πρόγραμμα αυτό είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Επίσης όπως σε όλη την Περιφέρεια Ηπείρου έτσι και στην Π.Ε Θεσπρωτίας ενεργοποιούνται τα προγράμματα Τοπικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης και Τοπικές Πρωτοβουλίες Ευπαθών Ομάδων με πολλούς εξυπηρετούμενους.
Σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας και του Αντιπεριφερειάρχη κ. Πότση Οδυσσέα, δημιουργήσαμε δίκτυο φροντιστηριακής εκπαίδευσης μαθητών οικονομικώς αδυνάτων οικογενειών. Επίσης διανείμαμε ρουχισμό, τρόφιμα και σχολικά είδη στα παιδιά που διαμένουν στην Μαθητική Εστία Φιλιατών.

Τέλος δώσαμε σχολικά είδη στον σύλλογο πολυτέκνων Ηγουμενίτσας για να τα διανείμει στα μέλη του. Στο κτίριο της Π.Ε Θεσπρωτίας υπήρχαν πλείστα βιβλία που αράχνιαζαν. Σε συνεργασία με τους τρείς δήμους διανείμαμε 4.500 βιβλία για τον εξοπλισμό των βιβλιοθηκών τους.
Μετά τον περιορισμό στο ελάχιστο των ενοικίων που βάρυναν την Π.Ε Θεσπρωτίας και γραμμών του Ο.Τ.Ε, ενεργοποιήσαμε το «Σύζευξις», εγκατάσταση που υπήρχε πριν πέντε χρόνια στο κτίριο αλλά δεν είχε τεθεί σε λειτουργία.

Αυτές οι κινήσεις μείωσαν στο ελάχιστο τα λειτουργικά έξοδα της Π.Ε Θεσπρωτίας. Δημιουργήσαμε την «Θυρίδα Χρήστη Υπηρεσίας» για τους συναλλασσόμενους με τις υπηρεσίες της Π.Ε Θεσπρωτίας, ώστε ο πολίτης που ήθελε να υποβάλλει ενστάσεις ή παράπονα και δεν επιθυμεί να φτάσει στην διοίκηση, μπορεί μέσω αυτής να εκφραστεί.
Ξεκινήσαμε και είναι σε εξέλιξη η αναθεώρηση και ψηφιοποίηση του Μητρώου Εργοληπτών 1ημοσίων Έργων το οποίο είχε πάρα πολλά χρόνια να ενημερωθεί.
Καταθέσαμε προτάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας και Οικονομικών, για στέγαση των υπηρεσιών τους που βρίσκονται στην Ηγουμενίτσα, ώστε να περιοριστούν ή μηδενιστούν τα ενοίκια που καταβάλλουν για αυτές και είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία προς τελεσφόρηση του εγχειρήματος.

Μετά της παλινωδίες των αποφάσεων για την μεταφορά μαθητών, 1ήμοι-Περιφέρεια κλπ, αναθεωρήσαμε το όλο πλάνο λειτουργίας της, ως προς τα δρομολόγια και τα μέσα μεταφοράς με αποτέλεσμα, μετά από πολύ προσπάθεια από τις υπηρεσίες μας να έχουμε το κάτωθι αποτέλεσμα:
Ημερήσια έξοδα για το 2011 ήταν 12.500 €

Στις αρχές του 2012 με μειώσεις κατόπιν κατευθύνσεων του Υπουργείου, έφτασαν στις 10.150 € ημερησίως και με την δική μας παρέμβαση και τροποποίηση σήμερα είναι 7.200 € την ημέρα.
Με τα μηχανήματα της Π.Ε Θεσπρωτίας εξυπηρετούμε καθημερινά όλη την Περιφερειακή Ενότητα και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στα αιτήματα που υπάρχουν, μέσω του αποκλειστικού γραφείου που έχουμε δημιουργήσει προς αυτήν την κατεύθυνση.

Προσπαθήσαμε στο μέτρο του εφικτού να αμβλύνουμε το πρόβλημα που υπάρχει με τα πλημμυρικά φαινόμενα στον κάμπο της Βρυσέλλας.

Συνάψαμε προγραμματική με το εργοστάσιο υδροηλεκτρικής ενέργειας στο φράγμα Καλαμά, ώστε σε περίπτωση που ξεκινά πλημμυρικό φαινόμενο αυτόματα να ανοίγουν τα θυροφράγματα έως ότου αυτό ανακουφιστεί.
Επίσης διευρύναμε την κοίτη του ποταμού Καλαμά στο νησάκι, στην περιοχή του Αγίου Βλασίου, ώστε να μεγαλώσουμε την παροχή ύδατος του ποταμού.

Για να πω τα πράγματα με το όνομά τους όμως, αν και τα αποτελέσματα είναι ορατά, δεν φτάσαμε στο επιθυμητό. Είμαστε σε συζήτηση με μελετητικά σχήματα ώστε να εξετάσουμε την περίπτωση ανακούφισης με υπόγεια σήραγγα που θα μπορεί να οδηγήσει τουλάχιστον 800 κυβικά το δευτερόλεπτο στο ανάντη. Σκεφτείτε ότι τα δυο θυροφράγματα έχουν δυνατότητα παροχέτευσης 160 κυβικά το δευτερόλεπτο.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι για την συντομία του χρόνου κλείνω εδώ και παραμένω στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις.

Ευχαριστώ

 

In this article

Join the Conversation