Απο το Δήμο για την ανεξαρτητοποίηση του Μιχάλη Ντόκου

Από το γραφείο τύπου του Δήμου εξεδόθη δελτίο τύπου απάντηση στην επιστολή του Μιχάλη Ντόκου προς τους δημότες, σχετικά με την ανεξαρτητοποίηση του. Στο δελτίο τύπου αναφέρονται οι...

Από το κείμενο ανεξαρτητοποίησης του κ. Ντόκου Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Σουλίου: «Μετά από δεκάδες διαφοροποιήσεις μου σε μικρά και μεγάλα θέματα του Δήμου μας…….» Ο κ. Ντόκος ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουλίου σε σύνολο 620 αποφάσεων μειοψήφησε σε πέντε (5) αποφάσεις και απείχε από μία (1).

α) Αρ. Απόφασης 78/2011 περί Συμμετοχής του Δήμου Σουλίου στον εορτασμό του Αγίου Δονάτου Πολιούχου της πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής, για το έτος 2011’
 
β) Αρ. Απόφασης 109/2012 περί ‘Συμμετοχής του Δήμου Σουλίου στον εορτασμό του Αγίου Δονάτου Πολιούχου της πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής, για το έτος 2012’μειοψήφισε και ανέφερε ότι ‘δεν επιτρέπεται η Εκκλησία να κάνει μνημόσυνα με ξένα κόλλυβα’
 
γ) Αρ. Απόφασης 135/2012 περί ‘Εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Δήμου Σουλίου’ μειοψήφησε ως προς την εκμίσθωση του αγροκτήματος στη θέση ΖΑΒΡΟΥΧΟ  γιατί θεωρεί την περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.
 
δ) Αρ. Απόφασης 148/2012 περί ‘Συμμετοχής του Δήμου Σουλίου ως προσυνεδριακή πόλη της 3ης Ελληνογερμανικής συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη το Νοέμβριο του 2012 με θέμα –Ανταλλαγή Νέων και πολιτική μνήμης-’
 
ε) Αρ. Απόφαση 82/2012 περί ‘Έγγραφής του Δήμου ως συνδρομητής στην Εφημερίδα «Το Ηρωικό Σούλι»’, γιατί θεωρεί το ποσό των 650,00€ υπερβολικό
 
στ) Αρ. Απόφαση 76/2012 περί ‘Εκλογής αιρετών αντιπροσώπων των Δήμων στο ΔΣ του υφιστάμενου συνδέσμου διαχείρισης στερεών αποβλήτων 2ης διαχειριστικής ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου’ όπου απείχε από την ψηφοφορία. 

 
Ο κ. Ντόκος για την διετία 2011-2012 διετέλεσε μέλος της οικονομικής επιτροπής του Δήμου. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου, αποφασίζει για την έγκριση και διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. Σε σύνολο αποφάσεων 288 ψήφισε θετικά σε όλες.
 
Ο κ. Ντόκος μέχρι την ημέρα της ανεξαρτητοποίησης του  διετέλεσε αντιπρόεδρος του ΝΠΔΔ ‘ΑΡΩΓΗ’ του Δήμου Σουλίου. Ψήφισε θετικά σε όλες τις αποφάσεις του Νομικού Προσώπου.
 
Από το κείμενο ανεξαρτητοποίησης του κ. Ντόκου Δημοτικού Συμβούλου: «Σε ερώτησή μου  για την συμμετοχή της δημάρχου μας στην 3η ελληνογερμανική συνάντηση στην Θεσσαλονίκη…. »

Η Δήμαρχος Σουλίου δεν συμμετείχε στην 3η Ελληνογερμανική Συνάντηση στη Θεσσαλονίκη

In this article

Join the Conversation