Στη Βουλή τα προβλήματα των κτηνοτρόφων του Σουλίου απο τον Τέρενς Κουίκ

Την άμεση επίλυση του προβλήματος που ανέκυψε μετά την τοποθέτηση «πλαφόν» στο μέγεθος των εκτάσεων του νομού Θεσπρωτίας οι οποίες προορίζονται για κτηνοτροφική εκμετάλλευση και δύνανται να εκμισθωθούν...

 

ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΣΑΥΤΑΡΗ
ΘΕΜΑ:  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

 

Κύριε Υπουργέ,
Με τις ρυθμίσεις του Ν.4061/2012 του Υπουργείου σας έχει ανακύψει, όπως γνωρίζετε, πρόβλημα αναφορικά με την εκμίσθωση από το Δημόσιο λιβαδιών για κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

Πιο συγκεκριμένα, έχει τεθεί όριο 100 στρεμμάτων για απευθείας εκμίσθωση με 5 ευρώ ανά στρέμμα, ενώ για την εκμίσθωση τμήματος πέραν του ορίου αυτού απαιτείται δημοπρασία μετά από σύνταξη μελέτης, με ευθύνη των ενδιαφερομένων κτηνοτρόφων.

Στα βουλευτικό μου γραφείο, εστάλη Υπόμνημα το οποίο υπογράφουν οι κτηνοτρόφοι κάτοικοι της κοινότητας Σουλίου του Δήμου Σουλίου Θεσπρωτίας.

Στην ευρύτερη περιοχή του Σουλίου η μορφή των εκτάσεων είναι ορεινή και βραχώδης, χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση, με ελάχιστη δυνατότητα εκτροφής ζώων. Η κτηνοτροφία που διατηρούν οι κάτοικοι είναι εκτατική με ντόπιες φυλές μικρής απόδοσης.

Για τους λόγους αυτούς αλλά και διότι η εισοδηματική ικανότητα των κτηνοτρόφων τέτοιων ορεινών και μειονεκτικών περιοχών είναι κατεξοχήν μηδαμινή,  τα προηγούμενα χρόνια το τίμημα μίσθωσης ήταν πολύ μικρό και δεν εξαρτιόταν από στρεμματική έκταση. Χαρακτηριστική είναι η σχετική τελευταία αριθ. 2168/26-3-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Θεσπρωτίας – Περιφέρειας Ηπείρου, με μηνιαίο μίσθωμα 0,60 ευρώ ανά στρέμμα!

Οι προβλέψεις του εν λόγω νόμου σας έχουν καθαρά εισπρακτικό σκοπό με ανύπαρκτες προσδοκώμενες πηγές εσόδων και οδηγούν σε αντιθέσεις και άσκοπο ανταγωνισμό μεταξύ των κτηνοτρόφων, οι οποίοι θα εξουθενωθούν οικονομικά και προσωπικά και βέβαια πολλοί θα αναγκαστούν να απομακρυνθούν από τον τόπο τους και να εγκαταλείψουν την κτηνοτροφική τους δραστηριότητα.

Επιπλέον θα δημιουργηθούν προβλήματα στην δυνατότητα απόληψης από τους κτηνοτρόφους της ενιαίας ενίσχυσης και της εξισωτικής αποζημίωσης.

Η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου σας έχει καταλήξει να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που επιδίωξε αρχικά να λύσει, διότι οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις είναι ξεκομμένες από την ελληνική πραγματικότητα της Ελληνικής Υπαίθρου.

Κατόπιν τούτων ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

1.Οι αποκατασταθέντες κτηνοτρόφοι στους κτηνοτροφικούς κλήρους δεν θα έχουν δικαίωμα βοσκής χωρίς τίμημα στους κλήρους που έχουν αποκατασταθεί; Ομοίως οι επιζώσες σύζυγοι ή οι κληρονόμοι κληρούχων, που έχουν και συνεχίζουν την κτηνοτροφική εκμετάλλευση των αποβιωσάντων κληρούχων δεν θα εγγραφούν στον κλήρο ως αποκαθιστάμενοι δικαιούχοι κτηνοτροφικής αποκατάστασης;

2. Η άσκηση των δικαιωμάτων των κληρονόμων κληρούχων ακολουθεί την διαγραφή των αποκατασταθέντων αρχικών κληρούχων, ομοίως δε η έναρξη της διαδικασίας εκμίσθωσης των λιβαδιών από την περιφέρεια ακολουθεί μετά τη διαγραφή των κληρούχων. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τη διαδικασία που αφορά το Υπουργείο σας. Τι θα συμβεί μέχρι να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες οι οποίες ως γνωστόν είναι χρονοβόρες; Θα ακολουθηθεί η παλαιά διαδικασία; Αν όχι, με ποια διαδικασία θα γίνει αποκατάσταση κτηνοτρόφων; Πώς θα ζήσουν τα ζώα αυτών των ανθρώπων μέχρι να οριστικοποιηθούν αυτές οι διαδικασίες;

3.Για τις μισθώσεις από Περιφέρεια και Υπουργείο απαιτείται η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος. Με ποιο τρόπο ο κτηνοτρόφος θα σηκώσει το βάρος του κόστους σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος λιβαδιού, όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη, τα διαθέσιμα στοιχεία μηδαμινά και φυσικά εξ αιτίας των δυσκολιών αυτών η αμοιβή του τοπογράφου θα είναι υψηλή; Και εάν δεν υπάρξει τελική επιλογή του κτηνοτρόφου που με ιδία ευθύνη και δαπάνες συντάχθηκε το τοπογραφικό, δεν θα είναι άδικο να έχει επιβαρυνθεί με το κόστος του και ταυτόχρονα να μείνει και χωρίς λιβάδι;

4.Τι θα γίνει με την σημερινή χρήση των βοσκοτόπων και τις επιγενόμενες μισθώσεις που θα γίνουν στο μέλλον; Πώς η μίσθωση θα έχει αναδρομική ισχύ;

5.Πώς θα υπολογιστεί η μισθούμενη έκταση κληρονόμων κληρούχων για κάθε έναν από αυτούς; Τι θα γίνει αν δεν υπάρχει έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας εκμίσθωσης και έχει παρέλθει η μισθωτική περίοδος;

Ο ερωτών Βουλευτής
Τέρενς Νικόλαος Κουίκ


In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!