Διαγωνισμός για αποκομιδή απορριμμάτων προϋπολογισμού 51.528 ευρώ

Εκτίθεται σε πρόχειρο  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την   χαμηλότερη προσφορά  για την  ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης  των εργασιών: “Συλλογή αποκομιδή απορριμμάτων”. Το έργο χρηματοδοτείται από  ιδίους...

Εκτίθεται σε πρόχειρο  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την   χαμηλότερη προσφορά  για την  ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης  των εργασιών: “Συλλογή αποκομιδή απορριμμάτων”. Το έργο χρηματοδοτείται από  ιδίους πόρους  του Δήμου Σουλίου Προϋπολογισμού: Πενήντα μία χιλιάδες και πεντακόσια είκοσι οκτώ ευρώ (51.528,00€) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 13%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 16 Απριλίου 2013  ημέρα Τρίτη  και από ώρα  11.00 π.μ έως ώρα 11.30 π.μ.(ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) στο Δημοτικό κατάστημα  του Δήμου Σουλίου.

Κατεβάστε όλη την περίληψη της διακήρυξης από εδώ την μελέτη από εδώ και την διακήρυξη από εδώ.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!