Προσφορές για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών απο τον Δήμο

Ο Δήμος Σουλίου προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια του παρακάτω ηλεκτρονικού εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου με τίτλο NCNET(*). Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται παρακάτω αποτελούν και τις...

Ο Δήμος Σουλίου προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια του παρακάτω ηλεκτρονικού εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου με τίτλο NCNET(*). Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται παρακάτω αποτελούν και τις ελάχιστες προδιαγραφές, εκτός από τις περιπτώσεις που επισημαίνονται διαφορετικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Με Fax στο 26660 29122 ή Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] ή στην έδρα του Δήμου (K. Καραμανλή, ΤΚ 46200, Παραμυθιά) με την ένδειξη «Για την προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου με τίτλο NCNET», υπόψη κ. Μαραζόπουλο

Καταληκτική ημερομηνία/ώρα υποβολής προσφορών: 16η Απριλίου 2013 και ώρα 14:00 π.μ. Ημερομηνία/ώρα ανοίγματος προσφορών: 17η Απριλίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ.

Κατεβάστε την πρόσκληση και το εντυπο προσφορά από εδώ

In this article

Join the Conversation